Nibe Boldklubs bestyrelse har efter generalforsamlingens mandat, fundet en femte og sjette person til bestyrelsen.

Mette Bach (nu tidligere kasserer) bliver ny formand og Michael Frendrup bliver næstformand.

Mette Roed Vilhelmsen indtræder som kasserer i bestyrelsen og vil fremover varetage betalinger, samt bogføring af klubbens økonomi.

Per Frost indtræder som repræsentant i bestyrelsen for Børne- og Ungdomsudvalget, og Thomas Juul bliver suppleant sammen med Martin Sandvej.

Ved generalforsamlingen for nylig blev Jørgen Andersen nyvalgt til bestyrelsen,

Bestyrelsen består endvidere af Helle Boddington.