Nibe Sejlklub har de seneste måneder arbejdet på at gennemføre det projekt, som for år tilbage var på tegnebrættet.

Klubbens næstformand Peter Helge Staun bød i formand Bo Bjerrum fravær velkommen til de ca. 100, der søndag var mødt op for at fejre både sæsonstarten og rejsegilde på den ombygning, som klubbens medlemmer sammen med KIMBO som byggeentreprenør har arbejdet på de seneste måneder.

– Vi er en smule bagud med nogle byggearbejder og tilsvarende med økonomien. Men vi er fortrøstningsfulde og arbejder hårdt på at indhente det tabte. Og vi mangler kun indendørs maling af det eksisterende klubhus, tillige med lidt tømrerarbejde, installation af alarmsystem, isætning af nye vinduer, inden indflytningen, sagde næstformanden.

 Sejlklubben er heldigvis mere end byggeri, og således er klubbens sejlerskole i gang. Ungdomsafdelingen tørner snart igen ud, efter at have haft tilholddsted i vinter på skolen og i svømmehallen. Voksensejlerne er allerede i gang, og der trænes hver tirsdag, ligesom onsdags sejladserne starter i denne uge, lød det fra Peter Helge Staun.

Og mens standeren blev hejst af Kurt Becher, sang alle med på »Blæsten går frisk...«

Ruddi Mortensen, tidligere formand og medlem af byggeudvalget:

– Det har gennem en årrække været klubbens ønske at bygge til og at kunne tilbyde medlemmer og gæster bedre forhold. Det kommer vi til med det nye og ombyggede projekt, som vi ser meget frem til.

Ruddi Mortensen takkede dels de tilskudsgivende fonde og sponsorer samt alle frivillige i byggeprojektet, for at have lagt en uvurderlig indsats.

Ruddi Kruse Mortensen orienterede om byggeriet.

Mere fleksible lokaler
Det kommende, ombyggede klubhus vil være præget af større lokaler, men samtidig en meget høj grad af fleksibilitet, så der på én og samme tid kan være forskellige aktiviteter som undervisning, social aktivitet, møder og værkstedsarbejde.

Den kommende løsning levner også mulighed for en egentlig bådehal, hvor klubbens mindre både kan opbevares, sammen med diverse grej.

Endelig vil der komme en overdækket, sydvendt terrasse på 60 kvm., med udsigt over havnebassinet og en aflukket, udendørs jollegård, hvor andet grej som bådtrailer, joller mv. kan opbevares.

Byggeriet er planlagt til at koste ca. 4 mio. kr., hvoraf ca. én mio. kr. er værdien af medlemmernes eget, frivillige arbejdeincl. egenfinansiering.

Efter ombygningen vil klubben råde over 358 kvm. klubhus og bådehal under tag samt 60 kvm. overdækket terrasse og 152 kvm. jollegård.

Nibe-Sejlklubstander-hejses-2023Peter-Helge-Staun4780
Nibe-Sejlklubstander-hejses-2023Ruddi-Kruse-Mortensen4860
Nibe-Sejlklubstander-hejses-20234866