Lions Club Guldgåsen, Nibe fejrer i dette år tyve års jubilæum, idet klubben blev stiftet den 2. maj 2003.

Susanne Lyngby skriver på vegne af Lions Club Guldgåsen:

Den formelle optagelse i klubben fandt oprindeligt sted i byrådssalen på Nibe rådhus. Medlemmer fra Lions Club, Nibe (herrer) deltog, idet det var på deres initiativ at klubben blev dannet, tak for det. Medlemmer fra andre klubber deltog også ved optagelsesceremonien. Nibes daværende borgmester, Jens Østergård Madsen var også inviteret med. Den efterfølgende fest fandt sted på Hotel Nibe, en minderig aften.

Ved optagelsesceremonien på Nibe Rådhus i 2003 blev 21 glade og forventningsfulde kvinder del af den verdensomspændende organisation, Lions. Begyndelsen på et meningsfuldt klubliv, hvor fællesskab omkring arbejdet med at skaffe midler til humanitære formål er omdrejningspunktet. Klubben består af kvinder i forskellige aldre, fra forskellige erhverv, hvilket er et berigende fællesskab at være en del af. Mange fælles minder er det blevet til, i de tyve år klubben har eksisteret. Otte af klubbens medlemmer har været med fra klubbens start.

Ved Guldgåsens klubmøde i maj var vi tredive medlemmer, idet vi netop denne aften havde fornøjelsen at optage et nyt medlem, som vanligt med en ceremoni ved Guldgåsen på det lille torv ved apoteket. Vi har de sidste par år optaget otte nye medlemmer, som har været med til at give klubben ny energi – og klubben er stadig åben for nye medlemmer.

I Guldgåsen møder vi stor velvilje fra Nibe Handelstandsforening, andre lokale foreninger, klubber og ikke mindst borgerne i gammel Nibe Kommune. Denne opbakning har været vigtig for klubbens muligheder for at donere penge til humanitære formål – tusind tak for det.

Klubben har i de tyve år haft mange forskellige aktiviteter, som har været grundlaget for de ca. 1,2 mill. Kr., som klubben gennem disse år har doneret til lokale foreninger og andet humanitært arbejde. Igangværende aktiviteter er arbejdet med Guldhæftet 2023, Guldbanko og noget nyt er på vej.

Susanne Lyngby