Borgermøde under åben himmel i Nibe

Rådmand for By og Land Jan Nymark Thaysen (V) og fire medarbejdere fra By og Land forvaltningen i Aalborg Kommune mødte i lørdags op på Skomagertorvet i Nibe for at høre synspunkter til 

den kommende opdatering af byudviklingsplanen for Nibe. Omkring 30-40 borgere kom forbi teltet og plancherne for at stille spørgsmål og komme med forslag til, hvad der skal ske i Nibe by.

Af: journalist Finn Lange Rasmussen

Rådmanden indledte friluftsmødet med en meget positiv beskrivelse af Nibe som bosætnings by og den udvikling, der er sket siden 2016, da den seneste byudviklingsplan blev vedtaget. Eksempelvis er befolkningen i Nibe vokset med seks pct. Han måtte dog også erkende:

- Der er ikke mange midler at gøre godt med, men i forbindelse med det kommende omfattende kloak-separerings arbejde, der kommer i Nibe, er det vigtigt at høre på de ønsker, som beboere i Nibe har til, hvordan midtbyen kommer til at tage sig ud bagefter.

Manglende helhedsplan
Netop det projekt gav anledning til en større dialog igangsat af Jørn Aabye:

- Vi mangler en helhedsplan for hvordan arbejdet skal udføres og hvordan gade, veje og stier kommer til at blive påvirket og hvordan de kommer til at se ud efter at kloakarbejdet er gennemført. Det jo ikke afsat en krone til forskønnelse og fornyelse af gademiljøet. Det er selvfølgelig en kamp om penge og en prioritering af ressourcerne i kommunen – men vi gør hvad vi kan for at påvirke processen. 

Længe ventet aflastningsvej
Jens Poulsen, der er beboer på Parkvej henledte opmærksomheden på den halve omfartsvej, en af-lastningsvej, der allerede er skitseret i planen fra 2016:

- Det er nødvendigt af hensyn til færdslen og sikkerheden for trafikken, at der bliver etableret en aflastningsvej for området. Der er kun en adgangsvej til området og der en plan om yderligere boligbyggeri i området. Eneste alternative vej ud af området er via en privatvej, og det er ikke holdbart i længden, lød opfordringen fra Jens Poulsen. 

Efter diskussionen om aflastningsvejen spurgte Nibe Avis Jens Poulsen, om han havde fået tilsagn om at vejen kommer med i planen, men han var lidt skeptisk.

– Det drukner nok i prioriteringen af midler, og jeg synes, at de skal lave en ny trafiktælling i området – det er ikke sket siden 2016 og siden er der også kommet dobbelt så mange boliger i området, hvis beboere mangler vej ud og ind af området.   

Forslaget stemmer overens med erhvervslivets interesser for bedre at kunne komme til og fra industri-området i Skalhuse, idet en såkaldt halv ringvej fra Aalborgvej til Hobrovej mod Vokslev og sydover, vil betyde bedre forhold, også for den tunge trafik.

Rådmand Jan Nymark Thaysen oplyser dog over for Nibe Avis, at den lokale indflydelse vedrørende andre punkter i opdatering af planen kommer til at ske i den kommende tid. Derfor kan erhvervslivets ønsker til udviklingen af områdets virksomheder fortsat diskuteres efter 13. september.

Jeg har hørt Nibe Udviklingsråds og Nibe Erhvervsråds ønsker til den fremtidige udvikling, og i alle de 11 vækstbyer i kommunen skal der være gode rammebetingelser for virksomhedernes etablering og udvikling. 

Det er jo vigtigt, at rammebetingelser for erhvervslivet også i Nibe kommer på plads – ikke mindst når man i fremtiden i Nibe kan få gavn af en kort afstand til en 3. Limfjordsforbindelse.

- Vi lytter, og vil jo gerne efterkomme de forslag, der skaber vækst og rammer for både familier og virk-somheder, men der er en begrænsning for investeringerne - de kommunale ressourcer, sluttede rådmanden. 

LÆS HELE ARTIKLEN I NIBE AVIS' TRYKTE UDGAVE – LÆS HER:
https://www.e-pages.dk/nibeavis/740734759/4