Gennem måneder har der været dialog mellem dels Nibe Varmeværks bestyrelse, værkets forbrugere og Aalborg Forsyning, om muligheden for at udnytte et tilbud fra Aalborg Forsyning om overtagelse af Nibe Varmeværk.

Af: Jacob Søndergaard

Tilbuddet om overtagelse kom i 2022, hvor energimarkedet, og i særdeleshed gaspriserne, var på himmelflugt, og alle varmeforbrugere i Danmark talte om »fjernvarme«. Nibe Varmeværks bestyrelse indbød til velbesøgte forbrugermøder, og der blev afsøgt muligheder for, hvordan den fremtidige varmeforsyning i Nibe kunne foregå, og samtidig holde en fornuftig varmepris.

Tilbud fra Aalborg Forsyning
Et tilbud fra Aalborg Forsyning lød på, at forbrugerne i Nibe for at tilslutte sig varme fra Aalborg, over en årrække skulle betale en ekstra pris for at få del i en lavere afregningspris – nærmere konkret 33,05 kr. pr. kvm. bolig (incl. moms) pr. år gennem 20 år. Dette tilbud blev på et forbrugermøde gennemgået, og tilbuddet med de beregninger, der lå bag, blev på Nibe Varmeværks generalforsamling i 2023 pålagt bestyrelsen at få afsøgt gennemgået ved en uvildig undersøgelse, der skulle munde ud i en rapport.

De nævnte rapporter gjorde så i første omgang op med det kraftvarmetillæg, som Aalborg Forsyning tilbød, idet rapporten beregnede et tillæg, der ville være under det halve af Aalborgs tilbud.

Anden rapport fortæller om de investeringer, som Nibe Varmeværk med fordel kan gøre for at forblive selvstændigt.

Der SKAL investeres
Bestyrelsen er helt indstillet på, at der skal ske en investering i en eller flere nye energikilder – men vi har endnu ikke konkluderet noget, understreger bestyrelsesformand Erik Droob – stadig på vegne af en enig bestyrelse. 

– Vi er endvidere så heldige, at vort anlæg er stort set gældfrit, og vi har efter den seneste energikrise kunnet finde et fornuftigt leje på varmeprisen, samtidig med vi har afdraget en gæld på godt 7 mio. kr., som blev oparbejdet gennem 2022. Derfor er der god grund til, at bestyrelsen tænker sig rigtig godt om, inden der investeres. Samtidig er vi klar over, at en investering kan være 2-3 år undervejs, og der-for vil vi inden for overskuelig fremtid beslutte os for, hvilken retning, denne investering skal tage, slutter Erik Droob.

Bestyrelsens konklusion: Nej tak
På en enig bestyrelses vegne konkluderer formand Erik Droob, at man ønsker at takke nej til tilbuddet fra Aalborg Forsyning om overtagelse af Nibe Varmeværk: – Vi synes fortsat, vi pt. har et fornuftigt produktionsapparat, som er stort set gældfrit. Der kommer fortsat nye forbrugere til, og vort varmeværk og ledningsnet er i god stand. De dele af ledningsnettet, som er ældst, vil fortsat blive renoveret og udskiftet – ikke mindst i takt med den igangværende kloakering af store dele i Nibe midtby.

– Når så samtidig, at energimarkedet er normaliseret i forhold til ét til to år tilbage, og Aalborg Forsynings priser siden er steget, mener vi ikke, det er forsvarligt at gå den vej.

– Vi har haft en rigtig god dialog med dygtige folk fra Aalborg Forsyning, men vi må se på Nibe og vor situation isoleret – og som det altid har været gældende i Nibe, så vil vi også fremover levere god og stabil varme til en konkurrencedygtig pris, slutter Erik Droob på vegne af en enig bestyrelse.

Læs hele artiklen i den trykte udgave af Nibe Avis: HER

 

Bestyrelsen i Nibe Varmeværk a.m.b.a. – fra venstre: Bestyrelsesmedlemmerne Anders Thode, Thomas Hougaard Pedersen Jesper Kent, næstformand Søren Nord Rødkjærog formand Erik Droob.