Fra 1. maj i år vil Nibe Fysioterapi og Fitness ikke længere være at finde i Nibe Idræts- og Kulturcenter. 

Virksomheden har ønsket at rykke til andre lokaler i byen, nærmere bestemt den tidligere bankbygning ved omfartsve-jen. 

– Vi har gennem årene haft et rigtig godt samarbejde med Nibe Fysioterapi og Fitness, som vi ønsker den alt mulig held og lykke fremover, siger Ole Kuhr, formand for bestyrelsen i Nibe Idræts- og Kulturcenter.

Udfordring der kan løses
Netop på denne baggrund, så åbner vi nu op for masser af andre muligheder for udnyttelsen af de faciliteter, som nu bliver ledige hos os, understreger Ole Kuhr, og fortsætter:.

– Bestyrelsen i Nibe Idræts- og Kulturcenter vil nu gå i samarbejde med foreninger og brugere og undersøge alter-native muligheder for udnyttelsen af disse lokaler. Der er omkring 700 kvm., som vi så nu skal finde nye udnyttelsesformål til eller finde nye samarbejdspartnere, som kan anvende lokalerne. 

Fra bestyrelsen ønsker vi, at lokalerne bliver udnyttet eller genudlejet til aktive formål i vort center, som kan være med til at understøtte og styrke alle de mange forskellige aktiviteter vi allerede har i Nibe og omegn.

I den anledning tænker vi også at invitere interesserede virksomheder, foreninger og andre mulige partnere indenfor, og et samarbejde kunne evt. udvikles gennem nogle af de organisationer, der i forvejen supporterer virksomheder, foreninger og private – her tænkes på bl.a. samråd, erhvervsråd, udviklingsråd m.fl. – Kort og godt, så er vi for tiden gået i branstorming-mode, og vi er meget åbne for at se på nye muligheder – ja, der kan sikkert komme muligheder, som vi ikke tidligere har set, siger Ole Kuhr optimistisk!

Der er nedsat en gruppe med centerleder Morten Dahl Johansen fra Nibe Idræts- og KulturCenter i spidsen, som vil arbejde for at finde en fremtidssikret løsning, der fortsat vil styrke vores by og Nibe Idræts- og KulturCenter. Alle som har en god ide, vil vi opfordre til at kontakte Morten Dahl Johansen eller en fra bestyrelsen, slutter Ole Kuhr.

Nibe Fysioterapi & Fitness rykker i foråret fra Nibe Idræts- & KulturCenter til den tidligere bankbygning ved omfartsvejen i Nibe.