10 km sti-rute omkring Nibe er på Nibe Samråds ønskeliste.

Arbejdet med en 10 km rute rundt om Nibe har været i gang flere år, men Nibe samråd holder fast i ønsker, som drøftes på kommende mandags generalforsamling..

Hans Thorup, der er formand for Nibe samråd, siger:

Niberunden - en usædvanlig flot og bynær vandrerute.

En bynær vandrerute på ca. 10 km. er målet for Nibe Samråd for de kommende to år. Så lang tid forventes at skulle bruges på planlægning, fundraising, ansøgninger om tilladelser hos myndigheder og indgåelse af aftaler med private lodsejere og kommunale institutioner.

Rigtig mange Nibenitter går hver eneste dag ture i og omkring Nibe, men i samarbejde med Aalborg Kommune (som fuldt og helt bakker op om projektet) ønsker vi en afmærket rute, sammensat af flere kortere og længere ture. Der skal opstilles bænke langs ruten, og der skal være infotavler, der fortæller, hvad man ser fra de enkelte »stoppesteder«, pointerer Hans Thorup.