– Jeg kan ikke blive ved at se på, når bilister overskrider den ubetingede vigepligt ved kørsel i Nibe fra Nørregade og krydser Parkvej. Det sker uden at holde tilbage, for kommer man kørende med de lovlige 50 km / t, kan man ikke nå at orientere sig og ikke-stedkendte fortsætter ud i T-krydset.

Ordene tilhører Lindy Poulsen, der selv bor i nærområdet og dagligt kører forbi stedet – og han fortsætter: Der mangler jo afstribning i udstrakt grad, og bilisterne skærer svinget af, forklarede han borgmester Lasse Frimand Jensen ved dennes besøg i Nibe for nylig. 

Lindy Poulsen har boet i området gennem 40 år, og han fik borgmesteren i tale omkring, hvad han selv opfatter som trafikfarlige T-kryds, og hvor der i mange tilfælde køres uden respekt for – eller uden viden om – den ubetingede vigepligt på stedet.

Borgmester Lasse Frimand Jensen (S) stoppede kortvarigt ved Parkvej i Nibe og lod Lindy Poulsen forklare, mens borgmesteren noterede sig bekymringerne og forholdene, som han lovede at tage med sig til en dialog om forbedring af forholdene.

 

Ikke-lokalkendte kan komme rigtig galt afsted i to af Nibes centrale vej T-kryds.