Ved Nibe Roklubs generalforsamling i den forløbne uge kunne klubbens konstituerede formand Jacob Søndergaard konstatere, at det roede antal kilometer i danske og udenlandske farvande med 43.887 kilometer netop nåede det næsthøjeste antal siden klubbens start i 1939.

Jacob Søndergaard trådte kort efter nytår til som midlertidig afløser for Chris Bach Magh, der måtte sygemelde sig for en kortere periode – men Chris forventer at være tilbage på posten omkring sæsonstarten primo april.

Jacob Søndergaard oplæste derfor formandens beretning, der gav udtryk for en mangfoldig bredde på klubbens aktiviteter:

Der er roer ture i danske og udenlandske farvande. Der har været en lang række indendørs motions aktiviteter i vinterperioden, træning til maratonroning i Estland, træning til og gennemførelse af DM Ocean Race for havkajakker, som klubben selv var arrangør af under DM Ugen i Aalborg Kommune.

Klubben har introduceret bådtypen surfski og fået massiv støtte til indkøb af hele otte af disse.

Året igennen dyrkes der morgenroning – om vinteren i motionsrum på romaskiner og om sommeren på vandet.

Klubben har deltaget i oprydniung i naturen sammen med andre Nibe-foreninger, og man deltager i oprydningen efter Nibe Festival.

Klubben holdt i sin august »kanindåb«, hvor nye roere tages i øjesyn af Kong Neptun og først derefter kan kalde sig rigtige roere.

En lang række andre aktiviteter blev opremset – her iblandt klubbens juniorer, som ved August Carøe Petersen og Leander Kaarsberg lader sig repræsentere i juniorrækkernes kaproning. Klubben har netop indkøbt en ny 2’er kajak til brug for de to roere fra egne rækker.

Hæder til kajakroere
Fra Dansk Kano- og Kajak Forbund kom der i efteråret en nominering af klubbens Jacob Norris, som efterfølgende blev tildelt hædersprisen »Årets du gør en forskel«.

Ved DM i Ocean Race vandt Pia Banch Jensen DM klassen for kvindernes énerkajak. I april deltager hun så i Aalborg Kommunes hyldest til danske mestre fra Kommunens klubber. En hæder, der kun ganske sjældent overgår en Nibe-roer.

Klubben har på det økonomiske »god vand under kølen«, men måtte dog indkassere et mindre underskud på driften.

Til bestyrelsen blev kasserer Elis Jochumsen, rochef Kirsten Overgaard og næstformand (pt. konstituret formand) genvalgt, og Ole Nicolajsen blev indvalgt som fast medlem i stedet for Thorbjørn Borregaard. Bestyrelsen består der foruden af kajakchef Per Rolmar og pt. sygemeldte Chris Bach Magh.