Sonja Bjærge blev stærkt hyldet ved Ældre Sagens årsmøde torsdag, da hun stoppede i bestyrelsen og som tovholder for en lang række aktiviteter.

–––

Efter torsdagens afslutning på Ældre Sagens årsmøde tog Nibe-afdelingens formand Grethe Laursen ordet for at takke det nu afgåede bestyrelsesmedlem Sonja Bjærge for hendes syv år i bestyrelsen.

Det blev en længere takketale, og formanden lovede at tørre øjnene i dugen, hvis talen skulle blive for tårevædet. 

Sonja, sagde Grethe Laursen, henvendt til det nu tidligere bestyrelsesmedlem: – Du har beklædt så mange poster, at jeg har måttet tjekke i Ældre sagens arkiver, hvor mange opgaver, du gennem tiden har haft, siden du i 2015 blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

– Samme år blev du aktivitetsleder for motion og sundhed., og i 2017 blev du medlem af bestyrelsen. Ud over at være aktivitetsleder for motion og sundhed, blev du i 2019 aktivitetsleder for bownling udendørs spil, krolf, dart, petanque, stolemotion, gymnastik og gåture.

– Kort sagt, så har du været »rodet« ind i mange ting, og med gode tovholdere at samarbejde med: I 2021 blev du aktivitetsleder for besøgsven med hund, og sammen med Ivan har du lært rigtig mange i Nibe at danse linedance; et initiativ, der fra starten har været en stor succes.

– Du flyttede til Nibe fra Sønderjylland, fandt sammen med Ivan, og I var på Bornholm for at lære linedance på kursus. Dermed var grunden lagt til, at folk i Nibe skulle lære at danse linedance.

Sammen med Grethe Olsen og Berit Severinsen fra Ældre Sagen kaldte I til linedance i Ældre Sagen, og succes’en ville være i hus med 15 deltagere. Fra starten mødte 35 på begynderhold og snart skulle der to hold til., og i dag har vi 50.
– Sonja, du har sat dine spor hos os i Ældre Sagen i Nibe: Tak for din indsats!