Mandag den 19. marts fylder Frank Staun, Rosenparken, Nibe 80 år.  Frank Staun er født og opvokset i Tyrrestrup, hvor han overtog sin fødegård efter sin far Aage Staun i 1969. Inden han startede det aktive landbrugsliv var han menig og senere korporal ved Nørre Uttrup kaserne.  Familielivet startede i 1962 hvor han blev gift med  Hanne Staun, som hjalp til på gården indtil 2002, hvor de sammen startede deres otium i Rosenparken, Nibe.  

Deres 4 børn og svigerbørn, 13 børnebørn og 3 oldebørn lægger i dag en del beslag på deres tid, men tidligere bestred Frank Staun flere forskellige tillidsposter i bestyrelser og repræsentantskaber , både indenfor sit erhverv og sine fritidsinteresser.  I de yngre år i De danske Spritfabrikker, Danske Slagterier, Himmerlands Elforsyning og Lundbæk Landbrugsskole .

Lions Club Nibe har også nydt godt af hans engagement  og i mere end 25 år var han formand for Nibe by og Omegns Skydeselskab, hvor han i dag er æresmedlem.  Den største passion er jagtlivet, som med tiden i Nibe er suppleret med fiskeri.  Fødselaren holder sin fødselsdag lørdag i Skal Pavillonen for venner og familie.