Gennem 40 år som formand har Inge Lise Jensen været en enorm drivkraft bag foreningens aktiviteter og udvikling

Nibe Gymnastikforenings formand, Inge Lise Jensen, modtog på sidste uges generalforsamling DGI´s guldnål for sine 40 år som formand. Susan Tøttrup, konsulent i DGI, var med til generalforsamlingen, og hun holdt en flot tale for Inge Lise, som gav hende velfortjent anerkendelse for sit store engagement og evne til at skabe motivation og glæde ved gymnastikken hos såvel instruktører som bestyrelse.

Inge Lise var sammen med tre andre med til at starte Nibe Gymnastikforening tilbage i 1977.  I foreningens første referat kan man bl.a. læse følgende:  »Ved afslutning på sæson 1976/77 blev der på Hotel Nibe ved en hyggeaften med deltagelse af de fleste motionsdamer besluttet at danne en gymnastikforening, hvis bestyrelse skulle aflaste instruktør Karen Justmi, der hidtil alene havde stået for arrangementer af gymnastikundervisning for damer

Den første bestyrelse bestod af Inge-Lise Jensen som formand, Anny Henriksen som næstformand, Bodil Knudsen som kasserer, Else Hansen som sekretær og Karen Justmi som medlem.  Sæsonstart i 1977  var med 2 hold for unge piger og Fruer – der var da 75 medlemmer og kontingentet var 100 kr. for hele sæsonen.

Gennem årene er gymnastikforeningen vokset betydeligt, og Inge Lise har som formand været en stor drivkraft for, at der kom nye tiltag i foreningen, så der i dag tilbydes forældre-barn-gymnastik, 5 forskellige børnehold, 3 voksenhold samt vandaerobic.  Inge Lises motto er, at man er instruktør indtil man melder fra, og hun stopper gerne op ved busstoppestedet for at rekruttere kommende instruktører.  

Inge Lise har igennem alle 40 år fulgt med tiden. De første mange år blev der cyklet adskillige kilometer rundt i Nibe for at aflevere girokort til medlemmerne, nu kører alt det administrative vedrørende foreningen digitalt, ligesom foreningen både har en hjemmeside og findes på facebook.

Samtidig med at alle på generalforsamlingen fejrede Inge Lises 40 års jubilæum, var der også lidt malurt i bægeret. Inge Lise havde nemlig meddelt, at hun ikke genopstillede til bestyrelsen.  Heldigvis har bestyrelsen haft kendskab til denne beslutning i et stykke tid, så det sidste års tid er der blevet arbejdet frem imod en funktionsopdelt bestyrelse. Inge Lise blev samtidig udnævnt som æresmedlem af Nibe Gymnastikforening. 

Læs mere fra Nibe Gymnastikforenings generalforsamling i denne uges trykte udgave af Nibe Avis, som er »på gaden« onsdag.