Aalborg Byråd har godkendt, at Anders Fokdal pr. 1. december ansættes som direktør for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune. Dermed bliver han øverste chef for den forvaltning, der er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.

Anders er uddannet Cand.oecon. fra Aarhus Universitet. Han har været økonomichef i By- og Landskabsforvaltningen siden 2017 og afdelingsleder i samme forvaltning siden 2008. Før det, var han økonomisk konsulent i Løgstør Kommune (fra 1996 - 2001) og efterfølgende i Aalborg Kommune, hvor han blev ansat i 2001. Desuden har Anders været konstitueret direktør for By- og Landskabsforvaltningen siden juni 2019.

I en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune lyder det: Der er i ansættelsen af Anders Fokdal lagt vægt på, at den nye direktør har både de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne håndtere jobbet. Anders har gennem sit mangeårige arbejde i Aalborg Kommune vist, at han er en erfaren kommunal leder med fagligt udspring i økonomi og god indsigt i det tekniske område. Han har siddet med ved byrådets budgetprocedurer gennem en årrække og har et indgående kendskab til Aalborg Kommunes organisation, og By- og Landskabsforvaltningen i særdeleshed.

Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen uddyber valget af Anders Fokdal: 
- Jeg glæder mig utrolig meget til det fortsatte samarbejde med Anders. Jeg er sikker på, at han - som direktør for By- og Landskabsforvaltningen - kan bidrage til at videreføre og udvikle den fantastiske transformation, som Aalborg Kommune har gennemgået de seneste årtier. Anders har et dybt engagement for fælles ledelse og har stærke personlige relationer, så det er min og ansættelsesudvalgets vurdering, at Anders med sin ledelsesstil og personlighed vil skabe motivation, trivsel og arbejdsglæde og gode resultater for Aalborg Kommune, slutter rådmanden. 

Anders er 56 år, gift med Pia og har tre børn på 24, 21 og 17 år. Anders bor i Nibe, hvor han er et kendt ansigt i kraft af sit mangeårige arbejde i Nibe Boldklub. Når tiden tillader det, udfordrer Anders sig selv i naturen på »Cold Hawaii« i National Park Thy.