Registreret revisor Claus Skoda, Søndergade, Nibe, kan søndag den 20. september fejre 60 års fødselsdag.

Claus Skoda er født i Hadsund, men flyttede i 1964 til Nibe, hvor faderen startede revisions virksomhed.

Som en del af sin folkeskoleklasse forlod han Nibe Skole som sidste årgang med real- eksamen, og kom derefter i lære som revisor elev i sin fars virksomhed. 

Senere blev han i årene 1978-1992 ansat hos Jysk Revisionsinstitut (senere Deloitte) v. legendariske Knud Henning Larsen. Ved faderens død i 1992 overtog Claus Skoda sammen med partnere familievirksomheden og videreførte denne indtil fusion med Revisionplus i år.

Claus Skoda har siden sin indtræden i Revisionsfirmaet Skoda & partner i 1992 fungeret som forretningsfører for Nibe Varmeværk, og har siden 1995 været kasserer for og medlem af bestyrelsen i Nibe Handelsforening.

I sin fritid har håndbolden spillet en betydelig rolle, og han har spillet ca. 800 førsteholdskampe for Nibe Håndboldklub. Inden for fodbolden blev det endvidere til ca. 175 førsteholds kampe for Nibe Boldklub.

Parallelt med håndbold karrieren har Claus Skoda endvidere fungeret som træner for ungdomshold, U 16 og U18 drenge samt førsteholds herrer og damer, ligesom han har været i bestyrelsen for Nibe Håndboldklub samt formand for klubbens sponsorudvalg.

Claus Skoda har med sit tydelige aftryk i foreningernes verden også fungeret som revisor for mange frivillige foreninger, og han har været – og er fortsat – formand for Nibe Sildemarked, om end denne aktivitet for tiden må betegnes som »en død sild«. 

Claus Skoda blev i 2012 af Nibe Sildemarked udnævnt til »Årets Nibenit«.

Claus Skoda har sønnerne Rasmus og Frederik, der begge går i familiens håndbold-spor. Rasmus bor i

København og læser på Copenhagen Business School, og Frederik læser til ejendomsmægler og driver parallelt hermed sit eget håndbold agent firma.

Fødselsdagen fejres med familien.