Dødsfald: Ejnar Grevy, Nibe, 94 år.

Ejnar Grevy måtte forrige lørdag give op, kun få uger før sin 95 års fødselsdag. Men med et liv i praktikkens verden, som er kun de færreste forundt.

Som ung meldte han sig i 1945 til den engelske hær, hvor han gjorde tjeneste i to et halvt år, og han vendte i 1948 tilbage til Nibe og blev uddannet værktøjsmager på IPA.

Gerda og Ejnar etablerede sig i 1960’erne i villaen ved Nørregade, der dengang hed Aalborgvej. Og det blev udgangspunktet for et langt livs virke, hvor jobbet på IPA og senere som en del af ejerskabet i Nibe Værktøjsfabrik, blev det daglige omdrejningspunkt. Det var ligeledes i værktøjsfabrikkens tid, grunden til og produktionen af »Nibe Jollen« blev lagt.

Men det var og blev livet på og omkring fjorden og jollehavnen, der blev det aldeles gennemgående element i Ejnars fritidsliv. Han var året rundt og dagligt fast deltager i det liv, som udfolder sig på jollehavnen og på fjorden ud for Nibe. Helt fra starten i midten af 1950’erne, hvor han var en del af holdet, som med håndkraft, trillebør og bulldozer anlagde det nuværende havnebassin for jollehavnen. Derfra var Ejnar Grevy fast deltager i alle praktiske gøremål på jollehavnen, som mangeårig havnefoged og opsynsmand for Nibe Bådelaug, hvor han gennem 60 år var med i foreningens bestyrelse, og han var for længst udnævnt til æresmedlem af lauget.

I hjemmet blev både køkkenhaven og rygeovnen flittigt benyttet, og der er formentlig ikke tal på de ål og andre fisk, som han har forarbejdet til både familien, venner og til velgørende arrangementer for ikke mindst Lions Club Nibes indsats.

For Lions Club var et af Ejnar Grevys andre hjertebørn. Her var han i 1974 med til at stifte klubben, og hans indsats her er legendarisk. Aldrig i front som formand eller præsident, men altid først, når det gjaldt de praktiske gøremål, og her bakkede fru Gerda op som »sildekone« sammen med andre Lions fruer. For sin livslange og dedikerede indsats modtog Ejnar Grevy i 2002 »Melvin Jones Fellowship Award« – den højeste anerkendelse, Lions Club kan tildele, og som kun han i Nibe klubben har modtaget. Ejnar blev ved Lions 35 års stiftelsesfest i 2009 sammen med fire andre udnævnt til æresmedlem af Nibe klubben.

En situation midt i 1980’erne fortæller om hans nærvær: Der blev begået røveri i den daværende afdeling af Sparekassen Bikuben, og Ejnar var i nabolaget, kørende i sin velkendte gule »postbil«. Da han erfarede, at røverne var på flugt fra røveriet, sprang har resolut ind i sin bil, kørte frem og spærrede dem vejen, med det resultat, at han kørte ind i en husmur og røverne tog flugten. Men forsøget med at stoppe dem skulle gøres – og situationen blev senere fulgt op med en rekonstruktion på landsdækkende TV, hvor han også medvirkede.

Fjorden, fisk og Nibe Sildemarked var for Ejnar Grevy uløseligt forbundne. Så også her lagde han en stor indsats. Der blev gennem årtier røget ål og ørreder til salg fra Lions Clubs »Sildegig«, og da der sidst i 1970’erne manglede en ledelse til det populære marked, indgik Ejnar i en trio om et kollektivt formandskab. Ejnar Grevy blev af Sildemarkedet i 1994 udnævnt til »Årets Nibenit«.

I marts 2019 blev han sammen med Gerda udnævnt til æresmedlemmer i Nibe Venstrevælgerforening, og i 2012 blev han som initiativrig borger tildelt »Nibe Seglet«, indstiftet på det sidste byrådsmøde i den tidligere Nibe Kommune.

Nu bliver der så lidt mere stille omkring de mange gøremål, som Ejnar Grevy så ofte og gerne deltog i, og som han livet igennem, har lagt sin store energi i – til glæde og gavn for andre.

Ejnar havde tidligere på året den store sorg at miste sin hustru Gerda, og han efterlader sig en datter og en søn samt svigerbørn, fire børnebørn og to oldebørn.