En gang sagde en kendt TV-vært: »Såd’n har jeg aldrig fået den før«!

Når publikum i næste uge gør entré på Hestepladsen, foran Nibe Festivals store scene, skulle det ikke undre denne klummes skribent, at mange nok vil udbryde noget lignende: »Såd’n har jeg aldrig…«

Der er nemlig lagt op til den helt store – synsmæssige og oplevelsesmæssige – fornyelse af de fleste placeringer af barer og boder mv. på Hestepladsen – eller nærmere: I periferien af Hestepladsen.

Del af flerårig udviklingsplan
Gennem Nibe Festivals bestyrelse, Festivalkontoret og afdelingerne og de mange berørte teams, har der gennem flere år været arbejdet efter en udviklingsplan; en plan, som løbende er justeret, og som allerede har været i udførelse gennem nogle år.
Først så vi det store camp område blive flyttet fra området ved »NIBE«-hækken. Sidste år fik området ved »Blå scene«, på »hundetræningspladsen« en stor optur, bl.a. som følge af, at store dele af publikum nu kom direkte fra Camp Øst og ind på »Blå«. Også barer, boder og scener gennemgik ved den lejlighed en fornyelsesproces. Nu gælder det så selve Hestepladsen og de mange dertil knyttede funktioner.

Skovens træer inkluderes bogstaveligt i det nye opholds- og barområde.

Kæmpe opholds- og publikums terrasse
Nibe Avis har fulgt Tom Niss Nielsen, chef for »Projekt og Udvikling«, en tur rundt på Hestepladsen, og han kan næsten ikke få armene ned over virkeliggørelsen af de planer, som for nogens vedkommende trækker tråde flere år tilbage. Nu er planerne bare på vej til at blive virkelighed:

For at forklare det kort, så vil en stor terrasse, som gennem flere år har været adgangen til baren »Club 85«, blive udvidet i hele Hestepladsens bredde – og samtidig udvidet i dybden.

– Det betyder, at der dels bliver nogle »fede« opholdsområder, både når der er »bartime« og tid til snak og hygge med vennerne – og til koncerterne på Hestepladsen, for den brede terrasse ligger et par trin højere end selve Hestepladsens niveau, og det betyder igen meget bedre udsyn fra den bageste del af koncertpladsen, understreger Tom.

En slags oprydning
Hele hestepladsen er som koncertarena og opholdsområde blevet underkastet en grundig gennemgang for funktionalitet og det udtryk som vi gerne vil give hele området. Aftenens og nattens koncerter vil blive afviklet i hyggelig belysning, gemt i trækronerne; ikke blot omkring hovedscenen, men hele vejen rundt i Hestepladsens 360 graders udsyn.

Her foruden er flere barer trukket tilbage på pladsen, så de indgår på forskellig vis i den kæmpestore terrasse, modsat den store scene.

Området madboder er så flyttet en smule op ad »Junglestien«, som igen er gøres meget bredere for at prioritere såvel ophold som den »flaskehals«, man har kunnet opleve før og efter store koncerter.

Facader opdateres
Også udtrykket i facaderne på barer og boder bliver nyt på Hestepladsen, og disse afspejler dét, som vi med festivalen gerne vil signalere overalt, nemlig en total-oplevelse; ikke blot omkring det musikalske, men på alle måder, uanset hvordan man går til Nibe Festival, understreger Tom.

Kæmpe indsats
Tom Niss Nielsen understreger, at der ligger et kæmpe stykke planlægningsarbejde bag ændringerne overalt på Hestepladsen, og på trods af, at arbejdet er skredet planmæssigt frem, så knokles der igennem med opbygning og installationer, så publikum, også på hestepladsen, vil få den ultimative koncertoplevelse. Det er målet, ganske enkelt, slutter Tom.

Nye facader vil præge barer på Hestepladsen – her er det Treetop Lounce, der beklædes.