Til den årlige generalforsamling hos Nørholm Seniorer var 72 mødt op i Nørholm Forsamlingshus med Bent Thomsen som ordstyrer.

Efter en sang bød formanden Bodil Andersen velkommen og berettede om, hvad der var sket i det forløbne år. Kasserer Eva Østergaard fremlagde regnskabet som blev godkendt. 

På valg til bestyrelsen var Henning Randrup og Hanne Christensen – sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Ketty Sørensen blev her nyvalgt,  og Henning Randrup genvalgt, mens Ninna Kristensen blev nyvalgt som suppleant.

Under eventuelt blev der nævnt foreningens krolf, hvor der er plads til flere, men foreningen var også fint repræsenteret ved et medlem, der blev nr. to til DM i krolf. Den gode tilslutning til gå dig i form og gymnastikken på Nørholm Skole blev også omtalt.

Efter generalforsamlingen var der kaffe med fastelavnsboller. derefter bankospil, og sidst var der gule ærter som afslutning på en hyggelig eftermiddag i Nørholm Forsamlingshus.

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Bodil Andersen, næstformand Birtha Christensen, kasserer Eva Østergaard, sekretær Ketty Sørensen og bestyrelsesmedlem Henning Randrup.