Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne har netop udsendt sit 41. nummer af »Bjerg- posten«‚ som hvert år – sidst på året – beskriver årets gang i foreningen, kombi- neret med artikler og beretninger fra tiden, som var.

Efter en kort beretning om året, der gik, og hvor bl.a. foreningens 40 års jubilæum blev markeret, studerer læseren syv dybdegående artikler med hvert sit tværsnit fra de tre sogne, som er foreningens geografiske udbredelse:

I en beretning fra 1977 fortæller Harald Bang Nielsen om dels sin slægt og dels sit eget liv; både før og efter han sammen med sin kone Anna flyttede til Nørholm i 1977.

»Syklubben redede sognets fattighus« – det er titlen på en artikel, skrevet af, Viggo Vandkær Thomsen, tidl. skoleinspektør i Skivum og bragt i ugebladet Familie Journalen i 1982. Artiklen er ligesom ovennævnte historie et uddrag af Harald Bang Nielsens bog om Nørholm.

Vi gengiver her et kort uddrag fra Bjergpostens artikel:

»Lige neden for Kirkebakken ligger et gammelt hus; lille med bittesmå vinduer. Det er Nørholm Fattighus, Nødhuset bliver det kaldt. I hen ved 175 år tjente huset som sidste hjælp for dem, der ikke kunne klare sig selv. For få år siden var dette sjældne minde om fortidens sociale hjælp ved at falde i ruin. Men nu er det reddet, og redningsaktionen kom fra Syklubben i Nørholm.

– Ja, da den sidste beboer flyttede ud af Nødhuset, snakkende vi i Syklubben om, at det var forkert, hvis det gamle fattighus forsvandt, fortæller Anna Bang Nielsen. Hun bor sammen med sin mand på en gård i Nørholm.

– Vi henvendte os til kommunen og foreslog, at huset skulle bevares, men der opstod vanskeligheder med det samme.

– Hvem ejer egentlig huset, spurgte kommunen. Det viste sig, at ingen ejede huset, som fra gammel tid var en slags fælles ejendom – og ved dom fik vi fastslået, at huset tilhører kommunen. Vi fik så med god hjælp fra bl.a. forfatteren Knud Dittmer oprettet »Fattighusets Forening«, hvorefter arbejdet fortsatte.

Restaureringsarbejdet så helt umuligt ud, men med hjælp fra den ungdoms-psykiatriske forening i Aalborg lykkedes det at sætte Nødhuset i stand«.

Andre artikler omhandler den oversøiske udvandring fra de tre sogne samt lidt om indvandring hertil. Artiklen er skrevet af Henning Bender, der indtil 2008 var Aalborg Kommunes første stadsarkivar og i 1977 medstifter af den lokalhistoriske forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne. Bender aflægger et besøg hos foreningen i 2018.

Foreningen har formået Irene Larsen til at fortælle om sin tid i Sønderholm. Irene Larsen opnåede at blive 100 år, men døde desværre i oktober i år.

I Bjergposten fortæller Jens Nygaard om 41 år i Gravlunde Plantage ved Tostrup, og endelig fortæller Tove Bang Nielsen om sin tid i Nørholm.

Bjergposten slutter denne gang med en oversigt over bestyrelsesmedlemmer gennem 40 år.

Nødhuset som det fremstår efter istandsættelsen (arkiv.dk)