En velbesøgt og forårspyntet Nørholm Kirke fejrede og indviede søndag eftermiddag den nye smuktklingende kirkeklokke, der allerede før påske blev hejst ind og monteret i kirketårnet. Den officielle del stod biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro for. Han havde bl.a. valgt at fortælle om kirkeklokkers betydelige samfundsfunktion de seneste 1100 år - og særligt i tiden før vi alle fik armbåndsure, som han påpegede.

Denne søndag ringede først Nørholm Kirkes hidtidige og revnede klokke med over 300 år på bagen, hvorefter den nye mere klangfulde 450 kg tunge norske tog over, da bedeslagene satte gudstjenesten i gang. Sammen vil de to undtagelsesvis stadig kunne høres ved særligt festlige lejligheder.

Efter prædiken, som biskoppen også forestod, benyttede stort set alle de mange fremmødte lejligheden til at klemme sig op ad de smalle kirketårnstrapper for selv at beskue den nye klokke, der er monteret ved siden af de to hidtidige – den bærer i øvrigt Johannes V. Jensens ord indgraveret: »Kun den, der har gods med fra fortiden, har også fragt med ind i fremtiden«. Og bagefter var der så kaffe og to slags lækre kirkeklokke-kage – delikat »fabrikeret« af lærer ved Nørholm Skolen Louise Ploug Poulsen.

Til lejligheden blev der budt på særlige »klokkekager«.

Mens bagværket blev nydt på kirkebænkene, fik tidligere menighedsrådsmedlem Olav Vibild også lejlighed til at sige et par ord. Han fortalte om det store arbejde, som han selv har været primus motor for siden 2013, for at Nørholm Kirke har kunnet få den flotte nye klokke, som menighedsrådet selv har sparet sammen til. Menighedsrådet bragte en stor tak til Olav for den ihærdige og vellykkede indsats af Nørholmhistorisk rækkevidde. Han udtrykte bl.a. håb om, at menigheden og Nørholm var tilfreds med den nye lyd:
»For klokken ville næppe blive skiftet igen de næste 500-600 år«, som han sagde.

Læs hele artiklen og se flere billeder onsdag i Nibe Avis' trykte udgave.

For en måned siden blev den nye klokke sat på plads i Nørholm Kirkes tårn. Søndag blev den så indviet formelt med deltagelse af menigheden og med biskop Henning Toft Bro som prædikant.