Skolen, der har seks klasser, har aktiveret til og med 5. klasse.

Påsken stod på forberedelse af åbningen af Nørholm skole og børnehave for skolens ledelse og MED-udvalg (medarbejderudvalg, red.).  Dagene viste sig, at være godt givet ud; vi havde en opstart af skole og børnehave der forløb utroligt godt, meget bedre end vi i vores vildeste fantasi havde turdet håbe på, siger skoleleder Henrik Nielsen til Nibe Avis.
De løbende udmeldinger og anvisninger fra skolen på Facebook, AULA og hjemmeside var blevet læst, hørt og forstået af skolens forældregruppe – det var vi meget taknemmelige over. Denne opbakning gjorde, at skolens planlægning klappede til punkt og prikke, understreger skolelederen.

Mellem 10-15 børn var ikke fremmødt i skole og børnehave efter åbningen – dette skyldes primært, at banet eller familiemedlemmer tilhører risikogruppen, eller at der i familien er/er mistanke om corona-smitte. Skolen har i hele forløbet været i kontakt med disse familier.

Skolens ældste elever har fået gymnastiksalen som klasserum. Elevernes pladser er opstillet med mindst to meters afstand.

Skolens elever er inddelt i otte grupper, flere klasse er blevet delt i grupper af 10 elever. Skolens 5. klasse med 22 elever har fået lokale i skolens gymnastiksal.

Det har i den forbindelse været nødvendigt, at leje toiletvogn med håndvaske for at have kapacitet nok til håndvask for eleverne.

Skolens 6. klasse, der tæller 8 elever, hjemmeundervises stadig af skoles lærere -  med andre ord Nørholm skole er mere eller mindre startet helt op igen.

Gårdskolens elever møder ind på gården og bruger det meste af dagen udendørs - heldigvis er foråret på vej hvilket giver nogle skønne dage i solskin for »Gårdens« elever.

Alt i alt – vi er i gang igen, og det er gået rigtigt godt, slutter Henrik Nielsen.

Madpakkerne blev spist udendørs.