Lokalhistorisk Forening og lokalhistoriker bag udgivelse af fire bøger på én gang!

Forfatter og lokal- historiker Ole Færch, Aalborg, har familiemæssige rødder i Sønderholm og Nørholm. Det har drevet ham i arbejdet med at supplere den historie om Nørholm sogn, som Lars Frederiksen allerede i 1960 udsendte, og som Ole Færch udtrykker stor respekt om.

Ole Færch indledte sin orientering om de fire nye bøger om Nørholm sogn – en historisk stor udgivelse for et mindre sogn og for den lokalhistoriske forening for Frejlev, Sønderholm og Nørholm sogne – med at takke foreningen og særligt John Ejdrup, med hvem han gennem flere år har arbejdet sammen; også under corona tiden, hvor de hver især sad hjemme og udvekslede oplysninger pr. mail og telefon.

Ole Færch berettede om sin baggrund og sin interesse for Nørholm sogn, der stammer fra bl.a. familiemæssige relationer på egnen.

Ole Færch medgav for de ca. 25 gæster ved udgivelses receptionen, at han fortrinsvis interesserer sig for den tidlige tid af Nørholm sogns historie; dvs. startende i 1100-1200 årene, og at han derfor har forsket i og afskrevet (til nutidig forståelse, red.) datidens kilder, herunder også de lidt senere kirkebøger, og tingbøger fra Nørholm Birk (tingsted, red.). Disse udgør tre af de nye udgivelser.

Lokalhistoriker Ole Færch (tv.) og John Ejdrup fra Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Sønderholm og Nørholm sogne med hovedværket blandt de fire nyudgivne bøger, nemlig: »Nørholm Sogns Historie, et bidrag«.

Den sidste bog i den aktuelle udgivelse er et supplement til den bog, som Lars Frederiksen udgav i 1960 og som fortsat regnes for noget af det bedste lokalhistorie om sognet, understregede Ole Færch.

Jane Arden (th.) i samtale med Ole Færch under receptionen for de fire nye bøger.

Fra publikum kom der nogle spørgsmål, som Færch beredvilligt svarede på:

Karen Hansen: – Tager du på Rigsarkivet og kigger i de store tykke bøger: OF: JA, man skal »være på stedet«, men også registrere fra »nettet«.

Bent Elkjær Rasmussen: – Kunne du tænke dig at udvide med Klitgaard: OF: Ja, det er også et spændende område, rent lokalhistorisk.

De fire bøger: Nørholm Birks Tingbøger 1670 til 1685, Nørholm Kirkebog 1650-1700, Nørholm Kirkebog 1701-1729 – og Nørholm Sogns Historie, et bidrag, som samler og udbygger fortællingen.