Fra Gunnar Villumsen, Haugårdsvej 30, Næsborg, 9670 Løgstør har Nibe Avis modtaget dette læserbrev:

Vindmølleforeningen for Nørrekær Enge har vist sig at være en utopi.

Nørrekær Enges Vindmølleforening blev stiftet i 31. august 2016. Der blev udarbejdet en idealistisk målformulering for foreningen. En af pindene i målformuleringen er ” at styrke sammenholdet i lokalsamfundet”.

Denne sætning var alfa og omega for mig. Det var en af begrundelserne for, at jeg sluttede op omkring foreningen. Jeg var meget bevidst om, at opgaven kunne være udfordrende. Foreningen skulle rumme personer, der ikke kan tåle at se toppen af en mølle og personer, der ser en fremtid i vindenergi og vedvarende energi i form af flere vindmøller.

Lige fra første møde i Tolstrup Borgerhus fortalte Lea Vangstrup fra Windpeople, at økonomien ikke var noget problem. Fondsmøller kunne financieres 100%. Det lød da super flot.

Jeg har nu i et halvt år forsøgt at få en dokumentation for finansieringen af fondsmøller. Det har ikke været muligt, at få denne dokumentation frem på bordet.

Jeg har information om at Vindmølleprojektet i Hvide Sande absolut ikke anbefaler en fondsmodel, det samme er tilfældet med projektet i Troldhede og projektet på Ærø.(projekter beskrevet på Windpeoples hjemmeside)

Jeg anmodede derfor foreningens formand om at få følgende punkt på dagsordenen:

Omlægning af foreningens strategi. Fondsmølleideen frafaldes.

Som erstatning for fondsmølleideen skal foreningen arbejde sammen med Vattenfal om at få det årlige grundbeløb pr mølle hævet ud over de 15.000 kr

Begrundelse.

Jeg har indhentet information fra Hvide sande, Troldhede samt Ærø. Her lyder det entydigt: Fondsmølleideen er alt for dyr og kan absolut ikke anbefales. Der vil tidligst komme afkast for et af projekterne i 2029.

Forslaget blev fremsendt af hensyn til foreningens troværdighed. Hvad skete der ? Jeg blev orienteret om, at man ikke ønskede dette punkt drøftet. Jeg har i stort set hele foreningens levetid fremført, at finansieringen af fondsmøller skulle have 1. prioritet. Windpeople ved Lea Vangstrup har holdt os hen med, at nu havde hun kontakt til et pensionsselskab, som var meget interesseret. Mødet med dette pensionsselskab blev aflyst med begrundelsen sygdom. Ok. Nu har foreningen eksisteret i 6. måneder. Der er intet sket.

For mig at se, har der ikke på noget tidspunkt været mulighed for at opnå konsensus i bestyrelsen. Det resulterede bl.a i at Bjarke Bollerup Madsen udtrådte af bestyrelsen.

Når jeg ser på på foreningens målsætning stritter den jo også i flere retningen, som er uforenelige. Desuden er der i målsætningen indbygget en mistillid til myndighedsbehandlingen.

Foreningens målsætning:

Foreningen vil derfor arbejde for:

  • indledningsvis at foretage en afklaring af, om det er lovligt at opstille vindmøller i Nørrekær Enge
  • at hvis der kan opstilles vindmøller i Nørrekær Enge, så skal en så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, komme lokalsamfundet til gavn.
  • at sikre medbestemmelse på antallet af planlagte vindmøller, størrelse, placering og model.
  • at sikre retten til selv at lave vedtægter for og evt. projektere/etablere de 20% naboandele
  • at sikre andele til lokal udvikling udover de 20% til naboer.
  • at arbejde for skærpede støjbegrænsninger for vindmøllerne bl.a. ved at sikre at møllerne har så stor afstand som muligt til nærmeste beboelse.
  • at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.

I begyndelse af 2017 udarbejdede formanden Emil Olsen og næstformanden Helge Christiansen egenhændigt og uden at orientere den øvrige bestyrelse et læsebrev som blev sendt til bladet Energiwatch.(det sker samtidig med at man er i en fdialog med Vattenfall – absolut ikke fremmende for fortsat dialog)

Bestyrelsen blev orienteret efter at læserbrevet var afsendt.

Jeg har stor respekt for bestyrelsesmedlemmers forskellige holdninger – det er fremmende, hvis man lytter, men respekten falder til et nulpunkt, når man tilsidesætter øvrige bestyrelsesmedlemmer på den måde.

Foreningen har ikke i hele sin levetid formået at yde noget til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet – snarere tvært imod. Det kan jeg ikke stå på mål for.

Foreningsmedlemmer.

Jeg har på det seneste erfaret at flere medlemmer er udmeldt af foreningen med den begrundelse, at man ikke kan støtte op om foreningens målsætning.

Jeg har derfor meddelt foreningen, at jeg fra dags dato udmelder mig af foreningen. 2 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer svarende til 1/3 af bestyrelsen har dermed forladt Vindmølleforeningen for Nørrekær Enge.

NB: der skal også fremadrettet arbejdes på et lokalt sammenhold.

Gunnar Villumsen