Lea Vangstrup, direktør I organisationen Wind People, Sverriggårdsvej 3, Skørping, skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

Wind People ønsker fortsat at opfordre borgerne omkring Nørrekær Enge til at stifte deres egen udviklingsfond.

Kærer borgere i Nørrekær Enge

Den almennyttige organisation Wind People har nu i et halvt år støttet Nørrekær Enges Vindmølleforening med at forsøge at opbygge et lokalt forankret vindmølleprojekt fra bunden, med henblik på at lokalsamfundet på sigt skal få mulighed for at få en lokal udviklingsfond. Denne fond, som I selv skal bestyre, er tænkt til at skabe lokaludvikling i jeres samfund som kompensation for, at I borgere i engen er dem, der skal leve med at vores samfund har brug for at få opsat vindmøller. Dette er en meget stor opgave, og jeres bestyrelse i foreningen har arbejdet meget hårdt på jeres vegne. Jeg vil opfordre jer til at være stolte af dem.

Wind People er en lille organisation med en unik erfaring mht. fondsmøller, og denne erfaring vil vi gerne have, at I får chancen for at benytte jer af, I stedet for at I alternativt får et stort Vattenfall-projekt i engen, som kun giver jer urimeligt små midler på max 480.000 kr. om året til lokal udvikling, mod at I skal leve med et stort antal møller og de gener, det måtte medfølge.

Wind People kan ikke med god samvittighed stå på sidelinjen og se til, når et lille lokalsamfund er ved at blive løbet over ende af en institution, som I bund og grund kun arbejder på egen profit uden hensyntagen til lokalsamfundet.

I Wind People ved vi, at hvis vi i tide kan få mobiliseret de rette finansieringspartnere, og hvis I som borgere kan få Vattenfall til at afgive vindmøllearealer til et lokalt fondsprojekt til en sober pris, og endelig, hvis der kan opnås blot den samme strømafregningspris som forudsættes i alle andre vindmølleprojekter, vil I kunne opnå markante midler til lokaludvikling, der kan mærkes.

Men Rom blev ikke bygget på én dag, og finansieringspartnere opnås ikke uden, at der er udarbejdet et sagligt budget, hvor der er indhentet priser fra rådgivere og leverandører. Dette budget er nu godt på vej, trods Vattenfall nægter at oplyse borgerne om, hvad huserstatninger, gamle møller og lodsejererstatninger koster. Derfor er der nu, via dialog med lokalsamfundet samt ved at indhente markedspriser, ved at tegne sig et faktisk lovende budget. Wind People kan derfor kun beklage at tidligere bestyrelsesmedlem Gunner Villumsen ikke har haft tålmodighed til denne proces.

Mht. til Wind People’s rådgivning og relation til andre projekter, kan det meddeles at Gunner Willumsen, ikke har været i dialog med den Ærøske fond baseret på vindmøller, hvilket man ellers får indtryk af i hans tidligere læserbrev om Wind People’s arbejde i Nibe Avis. Undertegnede har siden 2003 siddet som formand i fondsbestyrelsen. Om denne lille fond kan det oplyses, at den med baggrund i en investering i, hvad der svare til en 1,4 MW vindmølle for den nette sum af 10 mio. kr., i dag kan uddele ca. 1 mio. kr. om året til almennyttige formål. Denne lille fond er dog etableret på et tidspunkt med gode strøm-afregningsregler og vil derfor ikke direkte kunne sammenlignes med et projekt i Nørrekær Enge. Men med de budgetter, der tegner sig for et projekt i engen bestående af flere fondsmøller, vil der så absolut være potentiale for interessante udviklingsmidler til Nørrekær Enge. Men I som borgere er nødt til selv at arbejde for dette. Wind People vil fortsætte sit alt andet end lette arbejde med at prøve at finde finansieringspartnere, og jeres opgave som borgere er at lægge et pres på Vattenfall, for at I kan få nogle jordlodder i engen, hvor I kan opstille lokale fondsmøller.

Generelt vil Wind People opfordre både borgere og politikere til at forholde sig meget årvågent til Vattenfalls projekt. Wind People er i dag af tekniske fagfolk blevet oplyst, at et projekt på 30 møller kun kræver 2 fuldtidsansatte at servicere og altså ikke dette store servicecenter, politikerne er blevet stillet i udsigt. Samme rådgivere kunne informere om, at et moderne mølleprojekt nærmest kun kan benytte lokal arbejdskraft til tilvejebringelse af sand og andre materialer. Alle andre entrepriser som vejanlæg, fundamenter etc. kræver fagekspertise, der uhyre sjældent vil forefindes i lokalsamfundet. Wind People kan derfor kun opfordre politikere og lokalsamfundet til at få så meget lokalt medejerskab i møllerne i engen som muligt, for det er reelt kun her, at I for alvor vil kunne få gavn af møllerne.

Wind People ønsker jer det bedste med jeres projekt.

Lea Vangstrup, Direktør i Wind People.