På vegne af bestyrelsen i Nørrekær Enges Vindmølleforening, skriver Emil Olsen, Aggersund og Helge Christiansen, Kølby dette læserbrev:

Opbakningen til Nørrekær Enges Vindmølleforening har aldrig været større. Foreningen har i løbet af den seneste uge passeret 900 medlemmer, og der tegnes hele tiden flere medlemmer. Hertil kommer en øget tilgang af foreninger, så der nu er 17 foreninger med.

Vindmølleforeningen arbejder for, at vindmøllerne i Nørrekær Enge skal komme alle til gode. De skal være løftestang for lokal udvikling. Det er os som borgere i lokalområdet, der skal leve med vindmøllerne som naboer – derfor skal vi også have del i overskuddet. Det betyder, at vi arbejder på at etablere vindmøller ejet af en lokal udviklingsfond stiftet og styret af borgerne omkring Nørrekær Enge. Foreningen har fået udformet et budget, som tegner lovende for fremtidig fondsaktivitet. Foreningens budget stemmer overens med de budgetter for afkast fra folkelige møller, der er blevet udformet af danske forskningsinstitutioner.

Vi ønsker, at vores vind skal skabe velstand i vores område.

Forskellige interesser
Der er i lokalområdet to andre og mindre grupper af borgere med andre interesser.

De, der har en købsoption med Vattenfall om køb af deres huse, har en økonomisk interesse i, at projektet med de op til 40 møller gennemføres fuldt ud. Tidligere bestyrelsesmedlem Gunnar Villumsen er en del af denne gruppe.

Og så er der en gruppe, der ønsker, at der slet ikke opstilles møller i Nørrekær Enge. I foreningens levetid har vi oplevet 9 udmeldelser af medlemmer, der er blevet af den overbevisning, at de slet ikke ønsker vindmøller.

Den kendsgerning, at der er forskellige interesser på spil, må vi alle forsøge at håndtere på en måde, så vi står tilbage som et styrket lokalsamfund med et stort sammenhold, når politikerne om forventeligt et halvt års tid forholder sig til Vattenfalls ansøgning om at opstille møller i Nørrekær Enge.  Vi skal også leve og tale med hinanden efter den tid. 

Pres på Vattenfall
Vindmølleforeningens bestyrelse fastholder, at fondstanken er det helt centrale punkt i foreningens virke, som det har været fra den dag, foreningen blev stiftet.

Hovedopgaven lige nu er derfor at lægge et pres på Vattenfall, da det er en forudsætning for fondstanken, at Vattenfall accepterer, at der afsættes jordlodder i engen til, at vi kan opstille lokale fondsmøller. Vi sidder derfor i øjeblikket i nogle afgørende forhandlinger med Vattenfall. 

Store udfordringer
Der ligger således flere store udfordringer og venter, og der er lang vej endnu. Vi vil i bestyrelsen på vore medlemmers vegne arbejde hårdt for at opnå fondsmøller og vil tillade os med en forsigtig optimisme at tro på, at det vil lykkes.

De påstande, der den seneste uges tid har været fremme om splittelse og utopi, kan bestyrelsen ikke genkende. Tværtimod bliver foreningen mødt af stor opmærksomhed og positiv opbakning. 

Foreningen har fået positiv opbakning fra såvel vores eget lokalsamfund som fra andre lokalsamfund og kommuner, der vil kopiere foreningens model.

Vi er blevet mødt med positiv opmærksomhed fra lokalpolitikere, uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesserede finansieringsparter og andre aktører fra energisektoren samt fra lokale, nationale og internationale medier, fx fransk nationalradio, der har bragt en radioudsendelse om foreningen. Derfor er bestyrelsen optimistisk på lokalsamfundets vegne, selv om der stadig er mange forhindringer.

For at sikre størst mulig sammenhold i lokalsamfundet vil der i den kommende tid blive indkaldt til medlemsmøder med henblik på at træffe afgørende beslutninger i fællesskab.

På vegne af bestyrelsen

Emil Olsen, Aggersund

Helge Christiansen, Kølby