Anders Amager, Waarvej Skovvej 6, Waar, skriver dette detbatindlæg til Nibe Avis:

Jeg vil igen prøve at trække linierne op omkring vindturbinerne i Nørkær Enge.

Jeg har 3 børn og ni børnebørn der bor tæt på risikoområdet. Jeg beder til dem der nu bestemmer om at være med til at lukke byggeplanerne. Mine børn og børnebørn og alle andre der bor i området er udsat for vindturbinernes skadelige og sygdomsfremkaldene virkninger.

Flere kilometre væk er det bevist at de er skadeligt

.Nogle mener at vi vil kunne få noget økonomi ud af det, men husene i området vil alle falde i værdi.Vi vil reelt blive stavnsbundne.

Jeg opråber beboerne i Kølby – Farstrup – Krastrup –Vår – Lundby – og Stavn, til at være med til at skrive under på underskriftsblanketter der ligger ved Benja´s Købmandsforretning i Farstrup således at vi kan vedblive at være borgere i vores vidunderlige og berigende natur.

Anders Amager

Skovog landskabsingeniør.

Waar.