Af: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør

Beboerne i Aggersund og Aggersund Syd er nu blevet helt usynlige i
forbindelse med planlægningen at Nordeuropas største vindmøllepark i
Nørrekær Enge.

I forbindelse med projektet er der lavet en visualiseringsrapport, for
med billeder at vise hvordan naboernes udsigt bliver påvirket at de 40
stk 150 meter høje møller og de 13 eksisterende møller.
Visualiseringsrapporten er lavet af arkitektfirmaet Urland fra
København i samarbejde med de tre kommuner, der omkranser de møller,
man vil forsøge at opstille.

I Vesthimmerlands Kommune er det et problem, at nogen af de tættest
beboede områder som Brogade i Aggersund med mere end 50 husstande er
udeladt af rapporten. Der er flere, der vil få udsigt til Nørrekær
Enge møllerne. Det vil ødelægge det området, lige der hvor
Energinet.dk har brugt 170 millioner kroner på naturforskønnelse 3
kilometer ind i landet på begge sider af Limfjorden.

Den samlede bebyggelse på Digevej i Aggersund Syd er også udeladt af
visualiseringsrapporten, selv om det fremgår af rapporten, at der SKAL
findes billeder fra samlede bebyggelser og nærmeste naboer til
området.

Det er økonomiudvalget, der har sat mølleprojektet i gang. Derfor bør
udvalget nu fremskaffe de 4000 kroner, det koster at søge om værditab
til de boligejere, der helt bevisligt vil miste ejendomsværdi.

Det er ikke i orden, at udvalget baner vejen for firmaer, der ikke
betaler skat, da det betyder at almindelige borgere, altså dem der
betaler skat, også skal betale 4000 kroner for at få afprøvet sin ret
til værditabserstatning.

Økonomiudvalget bør også sørge for, at de manglende visualiseringer
bliver lavet, selv om Kurt Kornberg fra Vattenfall og sagsbehandler
Kim Stadsvold tilsyneladende vil gøre hvad som helst for at skjule
sandheden, om det skæmmende syn de i alt 53 kæmpemøller med 8 røde
blinklys og 159 roterende vinger vil være for Aggersundborgerne, og
ikke mindst for de øvrige borgere hele vejen rundt om det planlagte
mølleprojekt i alle tre kommuner.