Fra Harriet Meisner, Vårvej 26, Farstrup, har vi modtaget følgende indlæg i vindmølle-debatten:

Der er i øjeblikket høring på en planlagt vindmøllepark i Nørrekær Enge, hvor Vesthimmerlands- og Aalborg Kommune påtænker at tillade at elgiganten Wattenfall får lov til at opstille yderligere 40 møller, oveni de 13 der er der i forvejen.
Det kan undre at det overhovet kommer på tale. I 2009 blev 77 små møller erstattet med de 13 møller på 125 meter der står der nu. Møllerne blev placeret på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, blandt andet ud fra den betragtning at de 77 møllers uheldige påvirkning på landskabet, blev reduceret betragteligt. I Aalborg Kommunes kommuneplan stod der: »Ud over at beskytte disse landskaber mod byggeri, anlæg og lignende er det vigtigt at deres karakteristiske træk ikke udviskes«.
I 2012 omgjorde Natur- og Miljøklagenævnet en beslutning fra Vesthimmerlands Kommune, om opførelsen af et større landbrugsbyggeri med 13 meter høje siloer i Nørrekær Enge, da man vurderede at området havde stor landskabsmæssig værdi.
Hvordan kan man så nu påtænke at opsætte 40 nye møller på 150 meter?
Det virker som om at politikerne ikke har tænkt sig rigtigt om, eller ikke er blevet ordentligt orienteret om historikken, for ellers ville man for længe siden have sagt nej tak til Wattenfall.

På vegne af
bekymrede naboer
Harriet Meisner
Vårvej 26

 –     –     –

Redaktionen:
Debat om evt. kommende vindmøller i Nørrekær Enge bringes som udgangspunkt alene på www.nibeavis.dk - som artikel under rubrikken »TEMA«.
Lejlighedsvis kan det forekomme, at debat / artikler om emnet også bringes i Nibe Avis' trykte udgave.