Af Michael Simmelsgaard, landechef i Danmark for Vattenfall

Tillykke til Danmark med et godt kommunalvalg. Vi har en god demokratisk kultur, hvor vigtige emner bliver diskuteret livligt lokalt. Vindmøller har været oppe mange steder. Det er godt. Det lokale engagement er afgørende, når Danmarks klimamål skal føres ud i livet.

Også tillykke til de mange nyvalgte og genvalgte politikere. I får afgørende indflydelse på Danmarks grønne omstilling de næste fire år. For efterhånden som vedvarende energi som landvind kan klare sig uden støtte, bliver det politiske engagement i kommunerne endnu vigtigere for ikke at sige helt afgørende for udbygningen af vedvarende energi.

Her er det værd at være opmærksom på et par ting. Vindmøller er også investeringer i lokalområdet. Når Vattenfall går ind i et område, er vi der på den lange bane. 20 år og gerne mere. Og de næste par år står vi klar til at investere over to milliarder kroner i Nord- og Vestjylland alene.

Det er gode investeringer, der også kommer lokalområdet til gode. Erfaringen viser, at over 30 procent af investeringerne bliver i området og lander hos blandt andet lokale entreprenører. Samtidigt er det i alle vores projekter muligt for lokale borgere at blive medejere af møllerne.

Det er også vigtigt at huske, at nye møller betyder færre møller. Hvis vi erstattede alle vindmøller i Danmark med nye, ville vi kunne undvære fire ud af fem og få samme mængde vedvarende energi.

I Vattenfall gør vi alt, hvad vi kan, for at finde de bedste placeringer til vores møller. Det skal naturligvis blæse, men det skal også være der, hvor færrest bliver generet. Og vi bestræber os på at have så langt som muligt til naboer – som oftest langt ud over de lovfastsatte krav.

Så kære lokalpolitiker, tak for det store engagement. Vi ser frem til samarbejdet om at gøre Danmark grønnere.

Michael Simmelsgaard, landechef i Danmark for Vattenfall.