Duplik i Nibe avis d. 22.03.2019:

af Allan Grutt Hansen, Lyngvejen 51, Næsborg

Som svar (duplik) på replik  fra AAU til mit læserbrev i Nibe avis af d. 19.03.2019 om, at jeg skulle antyde, at akustikprofessor Henrik Møller blev fyret af AAU pga. pres fra vindmølleindustrien er forkert, fordi det har jeg aldrig udtalt mig om. Jeg angav som grund, at han ikke skaffede nok forskningspenge til sit institut. At han blev fyret af AAU pga. pres fra vindmølleindustrien udtalte DMs-DJØFs FORSKERforum d. 10.05.2017 sig om i forbindelse med en bogudgivelse "En skjult magt" af forfatter Peter Skeel Hjorth, som redegører for fyringen.

LÆS: Tidligere læserbrev med replik fra Aalborg Universitet, AAU

Vi kan hvert år på toppen af Næsborg i en stille sommerøstenbrise lige så tydeligt høre den brummende lavfrekvente støj fra Nibe festivalen oppe fra Skalskoven. Begge steder i ca. 50 meters højde over fjordens overflade med 16 km. afstand i mellem i lige linie. Med Nørrekær Enge vindmølleparks kommende 49 kæmpemøller, de fleste 150 meter højere end fjordens overflade, dækkende et areal på 6,5 km. langs fjorden gange 2,5 km. ind i fjordenkanten, med præcis 9 km. i lige linie til Nibe fra sidste kæmpemølle - skal dette lydareal blotte flytte sig 1,5 gang før, at i også i Nibe kan høre den brummende lavfrekvente støj fra alle kæmpemøllernes fælles interferieffekt og cylindrisk støjudbredelse - i vestenvind i 3/4 af året rundt. Selvom Nibefestivalen umiddelbart måtte støje mere end kæmpemøllernes fælles interferieffekt og cylindrisk støjudbredelse, er det kun deres lavfrekvente støj under 20 dB fra hver af de 2 lydkilder, der her tales om.

Selvom både Næsborg by og Farstrup by bliver defineret som støjfølsomme områder i kommunernes miljøredegørelse er der ingen der, som dårligt nok kommer til hverken at se og slet ikke høre kæmpemøllerne pga. hhv. kirkebakken og Mårbjerg. I Nibe kommer man både til at se og høre kæmpemøllerne. Det skal i da ikke finde jer i og det er på tide, at i finder ud af, om der er en fortrydelsesret på  de 2 kommuners beslutning om at gennemføre Nørrekær Enge vindmøllepark. Når selv energiministeren senest i disse valgtider forleden dag stiller sig tvivlende overfor fjord- og kystnære kæmpevindmølleparker, som burde stå længere end 20 km. ude på havet - skal i nibenitter her i ellevte time sige nej til beslutningen og kræve den aflyst - nu!

–     –     –

Den igangværende dialog i form af læserbreve ser Nibe Avis for nuværende for udtømt, og vi bringer derfor på dette grundlag ikke yderligere læser indlæg.

Redaktionen