-stop de kæmpemøller i Nørrekær Enge en gang for alle! 

Læserbrev, af: Allan Grutt Hansen, Markedsforsker og erhvervsøkonomisk censor, PhD. – Lyngvejen 51, Næsborg v. Løgstør.

 Det er på tide, at diskussionen for eller imod de 40 stk. 170-200 meter høje kæmpe landvindmøller i Nørrekær Enge løftes lidt højere op eventuelt på fagligt og sagligt landsplan sammen med og i blandt de øvrige 1.000 kæmpe landvindmøller, der planlægges på regeringsplan at blive opstillet i Danmark inden år 2025. Man havde alligevel ikke fra regeringens side råd til at investere i alle de havvindmølleparker med 8.000 havvindmøller og den 20% andel, som den danske stat skulle have haft som ejerskab. Så det når man ikke inden år 2030, som var målet. Derfor satser man snart fra regeringens side på at opstille de 1.000 kæmpemøller (170-200 m høje svarende op til 2/3 i størrelse af Eiffeltårnet) på land i stedet for, således at 2030 målet helt eller delvist nås svarende til 3 havvindmølleparker, hvor den første af en hel række havvindmølleparker ellers tidligst kunne have stået færdig i år 2027.

Nordsjælland og Nordjylland
Man kan også som modstander af kæmpe landvindmøller blive lidt træt af italesættelsen af, at så længe de ikke placeres i ens egen baghave, fordi hvad nu, hvis de placeres i din? Når man f.eks. i Nordsjælland lokalplanlægger sig ud af aldrig nogensinde at ville opstille kæmpe landvindmøller for at sikre sig sine visuelle oplevelser af landskaber, selvom man hos vindmølleproducenterne udtaler, at der er mange egnede steder at opstille kæmpe landvindmøller der også. Jamen, det blæser jo mere (end nok) herovre i vest Danmark (til at møllerne ofte stoppes) end i Nordsjælland (hvor møllerne så kunne køre hele tiden)… Eller som eksempel på det uegnede sted i Nørrekær Enge og det tvivlsomme i at opsætte kæmpe landvindmøller på kulstofrige lavbundsjorder, hvor der ved afgræsning med dyr af samme i mellem møllerne, i forhold til tidligere dyrkning og pløjning af lavbundsjorden, IKKE er den store forskel i landbrugets største CO-2 udslip, så længe den kulstofrige lavbundsjord stadigvæk er drænet. Et fortsættende CO-2 udslip fra drænede kulstofrige lavbundsjorder i Nørrekær Enge, der er 5 gange højere end det CO-2 udslip, som en energipark med bl.a. kæmpe landvindmøller ville kunne spare os for…

Biodiversitet og naturgenopretning
Man kunne jo lokalpolitisk beslutte sig for en delløsning af en energipark i Nørrekær Enge uden kæmpe landvindmøller overhovedet, men med biogasanlæg og solceller i den mere tørre, højere beliggende og ikke så våde og kulstofrige østlige del af Nørrekær Enge og beholde dræningen og det eksisterende dige i mellem til den vestlige del. Dvs. ingen opstilling heller af solcelleanlæg i den meget kulstofrige og ekstremt CO-2 forurenende sydlige del af Nørrekær Enge. Resten af Nørrekær Enge (den vestlige del) kunne så blive lavet om til vild natur med biodiversitet ved enten at stoppe dræningen her og ophøre dyrkning og dermed påbegynde vådlægning som vigtige skridt i genopretning af natur på kulstofrig lavbundsjord. Eller ved at åbne slusen og lave denne (vestlige) halvdel af Nørrekær Enge om til fjord igen i takt med havvandsstigningerne i de kommende årtier – og helt stoppe den store CO-2 forurening herfra. Inden at vi snart ud fra kommende EU-regler bliver påkrævet at gøre det med hele 20% af vores areal som naturgenoprettet inden år 2030 i forhold til vores nuværende kun 2,3%. Dette gælder også omdannelse til hav- og fjordnatur.

Ekspropriation af landbrugsjord skal naturligvis erstattes, gerne 2-3 gange den nuværende erstatnings størrelse for kulstofrige landbrugsjorder, således at lodsejerne kan købe lige så god jord andetsteds for at opretholde sin landbrugsproduktion. De nuværende 13 landvindmøller burde ligeledes blive fjernet, økonomisk erstattet og opsat et andet sted.

Realkreditbelåning og prostitution
Hvorom alting er, bringes debatten op på landsplan, når realkreditinstitutter ikke længere ønsker at belåne ejendomme, der ligger tæt på kæmpe landvindmøller. Hvor ejendommene skal risikovurderes (udover det tilsagn som den symbolske erstatning til ejendommene tilsigtes), frarådes belåning og dermed gøres usælgelige. Heller ikke gratis el eller millioner af kroner til lokale udviklingsprojekter fra vindmølleindustrien kan ejerne af ejendommene prostituere sig til for at undgå stavnsbinding til sin usælgelige ejendom ved opstilling af kæmpe landvindmøller i lokalområdet. Det mest tragikomiske er, at 97% af de adspurgte i lokalbefolkningen oprindeligt meldte sig ind i Nørrekær Enge Vindmølleforening som modstandere af opstilling af kæmpe landvindmøller. Foreningens bestyrelse kom dog på andre tanker og ville have lokalt medejerskab af kæmpe landvindmøllerne sammen med Vattenfall. Sidstnævnte brændte den lokale vindmølleforening af og solgte projektet til Eurowind. Den lokale vindmølleforening har nu (igen) fået tilsagn af Eurowind om en profitabel aftale, hvis man lokalt accepterer opstillingen af de 40 kæmpe landvindmøller i Nørrekær Enge

Op på barrikaderne!
Det er svært at tro på, at 13.407 personer bosiddende ved fjordens kystnære områder i 10 km omkreds (det gælder også Nibe by og Løgstør by) omkring vindmølleparken i Nørrekær Enge, - som i større eller mindre omfang vil komme til at høre kæmpe landvindmøllerne afhængig af de atmosfæriske forhold – blot vil acceptere opstillingen af dem. Alt i mens at deres huspriser vil falde i takt med, at imaget eller landkendingen af vindmølleparken vil blive dannet som derude i mellem Nibe og Løgstør (inklusive) som stedet, hvor man ikke umiddelbart flytter ud pga. kæmpe landvindmøllerne. Ej heller er man helt sikker på, om man kan få belåning til sit huskøb. Det er da også tvivlsomt om nye beboere i nye rækkehuse i den kommende nye bydel i Aggersund vil synes om at sidde og kigge direkte over vandet til de kæmpe landvindmøller!

3 i én
Regeringens top ignorerer debatten på landsplan, når den i den kommende tid vil tvinge kommunerne til at opsætte 1.000 kæmpe landvindmøller trods stavnsbindingen lokalt, kirkens modvilje eller damflagermusen i Nørrekær Enge. Vores lokalpolitikere i Vesthimmerland og Aalborg kommuner bør slå på, at vi herude i Nørrekær Enge og Aggersund området allerede til fulde har opfyldt vores kvote i den grønne omstilling. Det gælder allerede eksisterende 1) grønne anlæg, 2) udtagning af kommende kulstofrige lavbundsjorder og 3) kommende naturgenopretning. Endelig sidder man vel nede i Saudi Arabien lige nu i disse dage og beslutter sig for, om Aggersborg skal være med på UNESCOs verdens arvliste på betingelse af, at der ikke opstilles over 25 meter høje vindmøller i nærheden eller i visuel afstand derfra.