Ved udgangen af marts sluttede sæsonen for husflid i Rebild Husflidsskole, men siden da har der været megen aktivitet i Husflidsskolen i Øster Hornum. Det skyldes, at skolens frivillige har været i gang med at bygge lidt til og bygge meget om samt at renovere lokalerne.

Et anlæg til udsugning ved hver trædrejebænk havde længe stået højt på skolens ønskeseddel, og med en donation fra Flemming Christensens Fond blev der råd til at indkøbe materialerne. For at skaffe plads til anlægget blev det nødvendig at bygge til skolen, og efter tilladelse fra Rebild Kommune, som også donerede materialerne hertil, og en stor indsats fra en del af foreningens medlemmer, stod udsugningen klar til at blive taget i brug ved starten på 2019. Ved en reception i sidste uge for giverne og de frivillige, blev de ombyggede lokaler indviet.

Ved receptionen deltog Flemming Christensen som repræsentant for fonden, og foreningens mangeårige formand Gunnar Pedersen takkede varmt for donationen, der havde gjort installationen mulig. Ligeledes takkede han de mange frivillige, der havde ydet den store arbejdsindsats. Bl.a. sagde han, at dette var det største øjeblik, han havde oplevet i de mange år, han har været knyttet til foreningen. Flemming Christensen sagde bl.a. at det havde været en fornøjelse at kunne give en gave, der kommer så mange aktive personer til glæde.