De kommunale dagplejere i Sebber Farstrup området har holdt fastelavnsfest med børn og bedsteforældre. Lidt tidligt men passede godt med en heldagslegestue.

Børnene kom flot udklædte og var meget aktive da vi skulle slå katten af  tønden. Oliver blev kattekonge og Martha kattedronning.

Der var super flot opbakning fra bedsteforældre og de deltog med glæde sammen med børnebørnene. Dejligt for os dagplejere. Bagefter var der hjemmebagte fastelavnsboller og kaffe, beretter Jane Troelsen, Sebbersund.