Sidste uges generalforsamling i den tidligere og nu ombyggede brugs-bygning i Sebbersund har lokalsamfundets store opbakning. Næsten halvdelen af de tegnede medlemmer deltog – samt 10 nye, der blev tegnet ved ankomsten.

Det var således en meget tilfreds formand Dorthe Thybo Kudsk, der på mødet kunne gennemgå det seneste års aktiviteter, som har budt på ikke færre end 10 bestyrelsesmøder og meget omfattende byggeaktivitet i den tidligere brugs-bygning, der nu kun mangler ganske lidt i at være færdig til brug. Enkelte arrangementer har allerede fundet sted – blandt andet har Vikingebyen Sebbersund haft præsentation og Fritidsfiskerne har gang i aktiviteterne på førstesalen med ruse- og vodbinding.

Formanden betegnede 2016 som »et handlingens år«:  Ideer, tanker og visioner blev via handlekraftige beslutninger med ét realiseret, og vupti et – år er gået, og vi har nu et flot brugbart hus, der er renoveret og ombygget, og skal danne rammen for mange kommende aktiviteter – store som små, men vigtigst vi har et samlingssted, hvor vi i byen og i området kan mødes og træffe hinanden på kryds og tværs af generationer, sagde hun og fortsatte:

Masser af arbejdstimer
– For at involvere så mange borgere som muligt har bestyrelsen sammen med vores byggeleder indkaldt befolkningen til arbejdsweekender. Nedrivning af huset blev påbegyndt i marts 2016 af frivillige. Det var et hårdt manuelt arbejde – de frivilliges støtte og håndsrækning er i særklasse og sikken en opbakning, konstaterede hun. – Arbejdet var hårdt, men det var også hyggeligt. Der har været mange arbejdsweekender og der har også været mange folk. I foråret var indkaldt frivillige over i alt 8 weekends. Efteråret var det 6 weekends. og én gang i januar 2017

– Det er fantastisk at mødes på denne måde og dejligt at starte med morgenmad, inden der knokles og så herefter en frokost, igen på med arbejdshandskerne og så til sidst en kop kaffe eller en øl/vand og et stykke kage. Sidste frivilliges arbejdslørdag var 21. januar i år – her skulle der rengøres, sluttede formanden og takkede alle implicerede.

Stærk økonomi
Alene i 2016 er der modtaget 925.000 kr. i forskellige tilskud – fra Real Dania’s Underværker (600.000 kr.), fra Aalborg Kommunes AKA-midler (50.000 kr.), fra Sebber Borgerforening (60.000 kr.), fra Lokale- og Anlægsfonden (180.000 kr.) og fra Aalborg Kommunes AKA-midler (35.000 kr.).

Tidligere er der ligeledes modtaget store donationer og der er tegnet et stort antal folkeaktier blandt de lokale borgere og husstande.

På generalforsamlingen var der nyvalg til bestyrelsen for Michelle Klofta og Lone Haagerup, som afløste hhv. Ann-Britt Fristrup og Michael Eriksen. Endvidere udtrådte Rikke Alexandre Rasmussen af bestyrelsen og blev afløst af Connie Trudslev. Bestyrelsen består endvidere af Dorthe Thybo Kudsk og Antoine Gloslier.  

100 års dag markerer indvielse af Kulturbrugsen
På sidste uges møde blev navnet »Kulturbrugsen« endeligt slået fast ved afstemning, hvor 2/3 af stemmerne faldt på dette navn.
Indvielsen af Kulturbrugsen er nu henlagt til juni måned, hvor Sebber Borgerforening samtidig kan fejre sit 100 års jubilæum.