Det seneste år har været præget af flytning af klublokalerne fra Nibe til den nye Kulturbrugsen i Sebbersund og et Vikingemarked, nu over to dage.

På sidste uges generalforsamling i foreningen Vikingebyen Sebbersund kunne foreningens formand Elin Møller se tilbage på et år, som hun betegnede som lidt rodet og anderledes.

Foreningen måtte forlade sine klublokaler i Nibe, men havde med held fået mulighed for at blive en del af det nye projekt »Kulturbrugsen« i Sebbersund, hvor man fremover vil holde til med de aktiviteter, der ikke foregår i selve Vikingebyen ved Sebber Kirkevej.

Kirkebyggeri udsat
Byggeriet af en rekonstrueret stavkirke er sat på pause, da det ikke er lykkedes at skaffe fondsmidler til det projekt. Det er planen senere at forsøge Crowdfunding for at skaffe midler til kirken.

To-dages Vikingemarked
For første gang gennem de mange år, det årlige Vikingemarked har fundet sted, blev dette med succes holdt over to dage, og det vil igen ske i år, fortalte Elin Møller afslutningsvis.

Læs mere i denne uges trykte udgave af Nibe Avis.