Onsdag var der opstart på SMS-hjertestop for Sebbersund inkl. tilhørende sommerhusområder.

Sebber Borgerforening, har på kort tid etableret en gruppe på foreløbig 23 personer, som deltagere i SMS-hjertestop – en ordning i tilknytning til Region Nordjylland.

Ordningen fungerer på den måde at såfremt AMK-Vagtcentralen modtager en melding om at en borger i vores område har fået hjertestop, vil medlemmer af SMS-hjertestop korpset modtage en sms fra AMK*-Vagtcentralen med stedbetegnelse for hændelsen, medlemmer af det frivillige korps vil herefter rykke ud og starter HJERTE-

LUNGE - REDNING inden ambulancen når frem, forklarer Bjarne Christensen fra Sebber Borgerforening.

Baggrunden for etablering af en SMS-hjertestop ordning er, at øge overlevelses-chancerne for personer med hjertestop da det altid vil være muligt for privatpersoner i nærområdet at påbegynde Hjerte-Lunge-Redning, inden ambulance eller andre præhospitale enheder ankommer.

– Vi håber fra Sebber Borgerforening, at ordningen vil blive godt modtaget og at der også efter start vil komme flere personer som har lyst til at blive tilknyttet ordningen, siger Bjarne Christensen til Nibe Avis.

*Akut Medicinsk Koordinationscenter