Med 100 år på bagen fejrer Sebber Borgerforening lørdag sin 100 års fødselsdag med fest i den nye Kulturbrugs i Sebbersund.

I den gamle protokol fra 1916 kan man læse, at en gruppe af fiskere, gæstgiver, snedker og købmænd i Sebbersund besluttede at stifte »Sebbersund Borger- og Haandværkerforening«. 

De første udvalg, som blev nedsat, var et forskønnelses - og et forlystelsesudvalg, og Sebbersund Kro blev et naturligt omdrejningspunkt for byens aktiviteter. Borgere har i årenes løb lagt  mange kræfter i at give »liv« til byen.  

Der har været afholdt utallige fester, dilettant, udflugter, foredrag  samt gåse - andespil.   Herudover har borgerforeningen været aktiv i skabelsen af et dejligt legeområde på byens tidligere stejleplads, og den har ligeledes gennem mange år været et politisk talerør for byen, hvilket bl.a. har medført indflydelse på udformningen af omfartsvejen og på bebyggelsen ved området ved Sølyst.

Sammenhold, engagement (bl.a. musikfestival gennem flere år), lyst til at feste sammen og vilje til at hjælpe hinanden er nogle af byens kendetegn! En by, hvor nye borgere bliver budt velkommen, en by med høj aktivitet – og som med den nye Kulturbrugs får endnu bedre rammer for nye fremtidige tiltag.  »We are still going strong« lyder det fra borgerne i Sebbersund. 

De seneste par år har et særligt udvalg bag Kulturbrugsen arbejdet med projektet med at omdanne den tidligere brug-bygning til et nulevende og aktuelt samlingssted for interesser i Sebber og nærmeste omegn.