Med klar udsigt fra bjerget ved Navet var der på denne solbeskinnede lørdag synlig dokumention for hvad der gør Sebbersund og dens borgere til noget helt særligt: Ikke mindre end 53 flag vajede fra beboernes flagstænger i det lille hyggelige landsbysamfund, som om nogen kan stå sammen når et projekt skal forfølges og gennemføres. Anledningen var den officielle markering af Sebber Borgerforenings 100 års jubilæum OG indvielse af Kulturbrugsen i Sebbersund.

De to begivenheder trak folk af huse i stort tal: Både søndag og lørdag deltog cirka 100 mennesker i et flot anlagt program med alsidigt indhold for både store og små. 

Kulturbrugsen skal være Folkets Hus
Formand for Kulturbrugsen, Dorthe Thybo Kudsk indledte med at byde velkommen, og sagde blandt andet: - Det er en fantastisk dag for os alle. En dag, hvor vi kan tillade os at være stolte og først og fremmest glade for, at vi nu efter mere end tre års hårdt arbejde er lykkedes med dette dejlige samlingssted. Og det er IKKE blot et forsamlingshus. Meningen er, at det skal være FOLKETS HUS, betonede Kulturbrugs-formanden, som også indskærpede, at det er tanken, at Kulturbrugsen i Sebbersund ikke blot er for alle borgere i Sebbersund, men at man også vil række hænderne ud til nærområderne og landsbyerne i Aalborg Fjordland området, samt skoler og andre foreninger.

Herefter gav Dorthe Thybo Kudsk stafetten videre til sin gode samarbejdspartner, Hanne Gerges, som er formand for den lokale borgerforening:

- I dag fejrer Sebber Borgerforening sit 100 års jubilæum. I mere end en menneskealder har borgerne i byen ønsket fællesskab og sammenhold. Kongstanken om fællesskabet har i alle hundredede år været ledetråden i vores lokalsamfund og borgerforeningens arbejde, sagde Hanne Gerges indledningsvist. Og at områdets borgere bakker op om den hundredeårige forening er der ingen tvivl om: Ikke mindre end 98% af byens borgere er såmænd medlem af Sebbersund Borgerforening.

Hanne Gerges sluttede sin tale med at få de omkring hundrede fremmødte til at råbe et tre-foldigt hurra for foreningen og indvielsen af byens nye Kulturbrugs.

En hyldest-sang for Sebbersund, blev for nylig fundet i Sebber Borgerforenings arkiv - men af ukendt forfatteroprindelse - blev herefter sunget i fællesskab. 

Dagen blev også markeret ved åbningstale og snore-klipning ved Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen ved Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen. Senere blev det rådmand for Sundheds og Kulturforvaltningen, Mads Duedahls tur til at lykønske byen og borgerforeningen med jubilæet og kulturbrugs-indvielsen.

Også plads til børnene: Leg som i gamle dage
Medens den mere officielle del af programmet denne dag foregik indendørs (også snoreklipning i.f.m. indvielse af Kulturbrugsen), legede børnene lystigt på den opstillede hoppeborg, og dagen efter (søndag), hvor der var åbent hus sammesteds, blev der arrangeret lege som de blev udført for hundrede år siden - som pendant til borgerforeningens jubilæum. 

Lørdag aften blev Sebber Borgerforenings jubilæum fejret i de nye lokaler, og også her var der fuldt hus - for i Sebbersund står man sammen, og bakker hinanden op, når der er lokale arrangementer!

Formand for Kulturbrugsen i Sebbersund, Dorthe Thybo Kudsk bød velkommen til indvielse af den nye institution i byen.
Hanne Gerges, formand for den jubilerende borgerforening, udtrykte stolthed over sammenhold i Sebbersund.