Første del af Ringen om Halkær Bredning indviet i Sebbersund.

Lørdag fik beboerne i Sebbersund – og byens gæster med – en ny skulptur, som nu er placeret foran byens nye forenings- og kulturhus: »Kulturbrugsen«.

Baggrunden for tildeling af et kunstværk til Sebbersund er den, at der sidste år var et overskydende beløb til rådighed hos Aalborg Kommunes Aktionspulje – »AKA Puljen«, som har til formål at støtte projekter i Aalborg Kommunes landdistrikt. Det blev her besluttet, at man ville afsætte beløbet til kunst i tre af kommunens lokaliteter i oplandet, og her blev projekter i Grindsted, Vokslev og Aalborg Fjordland valgt. Beløbet fra AKA Puljen blev siden suppleret med beløb fra Aalborg Kommunes Kunstfond og Statens Kunstfond.

Siden er det lykkedes at finde to placeringer af kunst inden for bevillingen, hvor Thy-kunstneren Kurt Tegtmeier, der bl.a. har udformet en kendt rundkørsel ved Aabybro som et kæmpemæssigt kunstværk. 

Kunstværket af Kurt Tegtmeier blev således lørdag afsløret af borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der efter introduktion af Sebbersund borger Hans Heidemann Lassen fra kunsgruppen under Aalborg Fjordland. Kunstgruppen består endvidere af Antoine Groslier fra Sebbersund og Peter Søndergaard fra Halkær.

Læs hele Nibe Avis' beretning fra indvielsen i den trykte udgave onsdag.

LÆS OGSÅ: Halkær fik ny kunst på kroens 25 års dag

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen afslørede det nye kunstværk i Sebbersund.
Borgmesteren drøfter det nye kunstværk med kunstneren Kurt Tegtmeier, Thy (t.h.).
I forbindelse med afsløringen af det nye kunstværk i Sebbersund var der også et glas kold hvidvin til de fremmødte.