Foreløbigt punktum for senior fodbold i Sebber IF. Ungdom og Old Boys fortsætter

Ved den nyligt afholdte generalfdorsamling kunne klubbens formand Jesper Severinsen konstatere, at det indtil videre er slut med senior fodbold i klubben, såvel på herre som på dame siden. Der er ganske enkelt for lille tilslutning.

Til gengæld går det godt for Old Boys, hvor der modsat herre senior afdelingen nu to hold tilmeldt for året 2019. Man håber selvfølgelig at den mertilgang af spillere som har meldt sin ankomst vil give mere liv i fodboldklubben . 

Ungdomsfodbold
Sebber I.F. træner  Marlene  Nørregaard Nielsen sørgede for en gang ugentligt at samle alle de mindste til træning og leg på Sebber stadion. Det er ufravigeligt, at trænere skal findes blandt forældre  og kan suppleres med unge mennesker der ønsker at hjælpe til med træner geringen. Ligesom på Senior siden er der få børn der dyrker fodbold i Sebber IF. Det er generelt et stigende problem på Landsplan og DGI - DBU gør meget for at alle klubber lykkedes med børnefodbold  fodbold på alle niveauer. Ildsjæl Bruno Green arbejder med motionsfodbold en gang om ugen, det har været noget af en stor mundfuld at få dette til at fungere, og man har allieret sig med DGI som bidrager med  professionel rådgivning og stiller personer til rådighed under træningen.

Sebber IF’s regnskab udviser for 2018 et overskud på 33.792 kr. Umiddelbart et godt resultat, men det er afhængigt af indtægter fra Nibe Festival og sponsorer.

Som tidligere omtalt i Nibe Avis arbejdes der for tiden på en ændring af klubhusets brug til mere borger-rettede aktiviteter.

Bestyrelsen i Sebber IF består af: Formand Jesper Severinsen, Ole Fristrup, Peter Ross Jakobsen, Bjørn Severinsen og Anders Djørup.