Vikingebyen i Sebbersund holdt for nylig sin generalforsamling i Kulturbrugsen. Formanden Signe Nygaard bød velkommen til de 22 fremmødte deltagere. 

I sin årsberetning indledte Signe Nygaard med at mindes foreningens mangeårige næstformand J. J. Borregaard, der døde for nylig.

Han har været foreningen en stor hjælp lige fra begyndelsen. Han hjalp med at lave vedtægter og bistod med juridisk assistance til de to foreninger, Den selvejende Institution Sebbersund Vikingeby og Sebbersund Vikingebys Venner. Borregaard har i hele perioden været aktiv, også med det praktiske. Han har gået til hånde med bygning af grubehuse, gravning af have og hjulpet med bygningen af vores nye formidlingshus.

Mange aktiviteter i 2018
Det nye formidlingshus er nu færdigt og indrettet med borde, bænke, ildsted, hylder, vinduer og køkkenafdeling samt videoovervågning og låsesystem. Vikingespillet til smartphones og iPad fungerer nu fint. Der er blevet sat informationsplancher op i huset, og der er lavet en Stavkirkebøsse til bidrag fra besøgende.

Af aktiviteterne gennem året i og omkring formidlingshuset omtaltes Åbent Hus i maj med vikingesuppe på menuen.  30 FDF-spejderne fra V. Hassing, som var på lejr i Øksedalen, overnattede i huset. I juni var der indvielse af Halkær-cykelruten og ca. 50 kikkede forbi Vikingebyen. Senere på måneden havde Sebber Skole undervisning på pladsen. I juli blev huset besøgt af FDF-spejdere fra Frederikshavn og af Børnehaven Regnbuen. I august var der et privat arrangement i huset og arbejdsdag. Vikingemarkedet blev p.gr. af bålforbud udskudt til september og forløb rigtig godt med fint vejr og mange vikinger og besøgende. 

I oktober var der besøg af Mariendal Skoles handicap- elever. De havde haft vikinge-emneuge inden og havde  mange spørgsmål og god appetit på vikingepandekager. Det var en super oplevelse at se deres glade øjne. I december holdt foreningen Solhvervsfest med vikingesuppe. Der var igen besøg af børnehaven Regnbuen, som var der hele dagen og legede og spiste pandekager. Senere på måneden var der en privat fest i huset. Visit Aalborg kom forbi og syntes godt om vores område og roste foreningens formidling.

Foreningen anslår, at der har været over 2.000 gæster i 2018. Registrering af besøgende er først påbegyndt i slutningen af juni. Siden da har der været kontakt med 665 besøgende, og der var 1.104 deltagere til vikingemarkedet. Hertil kommer besøg i første halvår, og alle de, der blot besøger pladsen med madpakke og kaffe.

Medlemstallet i Vikingebyen er stigende og d.d. har foreningen 71 medlemmer.

Store planer for 2019.
Aalborg Kommune har tildelt foreningen midler fra puljen til Forskønnelse og Udvikling i Landdistrikterne til opførelse af et ildhus på 32 kvm, hvor der skal indrettes smedje og farveri til plantefarvning. Samtidig har Velux Fonden givet støtte til digital formidling og til indretning af ildhuset. Der er givet landzonetilladelse allerede, og ansøgning om byggetilladelsen er indsendt. 

Efter generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med: Signe Nygaard, formand. Hanne Staun Sørensen, næstformand, (udpeget af Aalborg Byråd). Antoine Groslier, kasserer.Hans Heidemann Lassen, referent. Leif Have Thomsen, bestyrelsesmedlem. Peter Jensen, bestyrelsesmedlem. Allan Milton Kristensen, bestyrelsesmedlem. Bjarne Sørensen, bestyrelsesmedlem,(udpeget af Aalborg Byråd).