Nibe Avis har forelagt læserbrevet fra Dorthe Thybo Kudsk og Kim Jensen, som vi bragte for to uger siden, for formanden for Nordjyllands Trafikselskab, vikarierende rådmand Nuuradiin S. Hussein (S), og han skriver i en kommentar til læserbrevet således:

Denne sommer fik vi i Danmark ny regering, hvilket gladeligt betød, at vi for første gang fik en nordjyde til at stå i spid-sen for Danmark. Den nye regering betød samtidigt, at vi fik ny Transportminister, og tilbage i oktober måned inviterede han mig – som repræsentant for NT – til møde i København. Invitationen fra den nye minister kom, fordi han var me-get interesseret i de forskellige tiltag, vi her i Nordjylland, har introduceret, for at forbedre mobiliteten i vores yderområder.

Jeg kunne således fortælle ham om bl.a. vores 3-årige forsøgsprojekt kaldet ’Hovednet Vest’, hvor Region Nordjylland sammen med Morsø, Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerland Kommune investerer mere end 16 millioner kroner i at forbedre mobiliteten mellem byerne i de fire kommuner. En investering, der betyder flere busafgange om aftenen og i weekenden, så borgerne i de fire kommuner har bedre mulighed for at rejse sammen til bl.a. fritidsaktiviteter og kultur-arrangementer i weekenden. De flere busafgange betyder, at der som minimum vil være én afgang i timen fra tidlig morgen til sen aften – alle ugens syv dage. 

Jeg kunne ligeledes fortælle vores nye minister, at vi sammen med lanceringen af ’Hovednet Vest’ også lancerede vores nye kørselstilbud, som vi har valgt at kalde ’Plus-tur’. Et tilbud som er nyskabende i Danmark, og som er vores forsøg på at gøre den kollektive trafik mere tilgængelig, for de borgere som ikke bor lige i nærheden af busstoppestedet eller togstationen. Med ’Plustur’ kan du via Rejseplanen f.eks. bestille en taxa eller minibus til at hente dig på din hjemmeadresse, og blive kørt til det nærmeste trafikale knudepunkt, hvorfra du kan komme videre med en af vores busser eller tog. Vi har tilmed gjort tilbuddet gratis hele efteråret, så vi kan få så mange som muligt til at prøve det. 

Nuuradiin S. Hussein, formand for Nordjyllands Trafikselskab.

Det var to af de tiltag vi her i Nordjylland har igangsat for at forbedre mobiliteten i yderområderne, og som jeg præsen-terede vores nye minister for. Men der er ingen tvivl om, at der er behov for yderligere tiltag, så vi kan få endnu flere i yderområderne til at rejse sammen – til glæde for såvel trængsel som klimaet. 

Derfor var det også med interesse, at jeg i sidste uge kunne læse indlægget i Nibe Avis ”Offentlig Transport – må vi der bor på landet ikke være klimabevidste?”. I det glimrende læserbrev beskrives bl.a. vigtigheden af den kollektive trafik i opfyldelsen af mål for fremtidens klima, men også hvordan vi lokalt er nødt til at genere ny adfærd og nye rutiner, hvis vi skal lykkedes. 

Konkret i forhold til Valsted og Sebbersund er det gode eksempler på byer, som har mulighed for at udnytte den forbed-rede busbetjening i ’Hovednet Vest’ og vores nye ’Plustur’ service. Det betyder bl.a. at man stort set hele weekenden har mulighed for at komme til Aalborg en gang i time – enten direkte med rute 50, eller ved at benytte ’Plustur’ med skift til enten rute 100 eller 950X i Nibe. 

Jeg synes det er et godt eksempel på hvordan vi løbende arbejder med tiltag, som forbedrer mobiliteten i yderområderne, og som vi håber lokalt genererer ny adfærd og nye rutiner i forhold til at øge anvendelsen af den kollektive trafik. 

I forhold til det konkrete forslag om en ændret linjeføring af rute 950X, har vi af flere omgange tidligere kigget på mulig-hederne for det. Helt overordnet har de største udfordringer været nødvendigheden af en trafiksikker løsning, hvilket ikke har været muligt i forbindelse med stop på hovedvejen, samt ønsket om en så direkte linjeføring som muligt. X-busserne er vores ekspresbuskoncept, og har derfor få stop langs ruten, og typisk ved centrale knudepunkter. 

Det sagt vil jeg gerne kvittere for indlægget, og her til slut sige, at jeg vil bede administration ved NT, Aalborg Kommune og Region Nordjylland om at gennemgå plusser og minusser ved det præsenterede forslag, så vi kan konkludere om det er noget vi vil kunne iværksætte på nuværende tidspunkt. Slutteligt vil jeg sige, at jeg håber I lokalt tager godt imod såvel ’Hovednet Vest’ som ’Plustur’ 

Med venlig hilsen
Nuuradiin S. Hussein, 
Formand for NT
Fungerende Rådmand 
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen