Byrådsmedlem, lokalvalgte Evald Lange Rise (S), Sønderholm, har denne kommentar til forrige uges læserbrev fra Dorthe Thybo Kudsk og Kim Jensen:

Svar på læserbrev: »Offentlig transport – Må vi der bor på landet ikke være klimabevidste«

Jeg har med stor interesse læst indlægget af Kim Jensen og Dorthe Thybo Kudsk omkring den of-fentlige transport omhandlende mulighederne for at busrute 950X kan gøre stop ved, eller nær-ved, Valstedkrydset og hovedvej 567. 

Jeg hilser forslaget meget velkomment, da det ligger i god tråd med mine egne politiske holdnin-ger om at det skal være let at komme fra A til B – også for indbyggere, der bor i landdistriktets byer og det åbne land. Det er faktisk også en del af forslaget til en ny landdistriktspolitik, der er ude i høring, og som bl.a. vil forbedre forholdene for pendlere og mobiliteten generelt for landdistrikterne.    

Når det så er sagt, så er der forsat udviklingspotentialer, og det er der gode argumenter for, at der i Sebbersund. 950X-bussen hører til i regi af Region Nordjylland. Hvorfor jeg finder det nærlig-gende, at vi får belyst argumenterne via Region Nordjylland gennem vores tværkommunale samarbejde. Argumenterne er til at få øje på: Bedre mobilitet og betjening, det er klimavenligt og køreplanen kan fortsætte uden de store ændringer. Det er klart, at der en økonomisk side med i regnskabet også – hvor stor eller hvor lille den er, det kan undersøges. 

Evald Lange Rise, byrådsmedlem og medlem af Sundheds- og Kulturudvalget.

Ydermere synes jeg, at læserbrevet retter fokus på flere udviklingspotentialer, der kan overføres. Der kunne sikkert med fordel også etableres et busstoppested på 950X-ruten andre steder. Det kunne fx være i Sønderholms vestlige hjørne, der ville kunne tilgodese området omkring Sønderholm, Nyrup, Vokslev mv. Hvis dette stoppested blev kombineret med mulighederne for at parkere sin bil, cykel eller lignede vil det hjælpe på både klimaet, fremkommeligheden og øge indtjeningen hos Nordjyllands Trafikselskab på en strækning, hvor busrute 950X i forvejen kører. 

Som en sidebemærkning til læserbrevet handler forbedringer i mobiliteten i landdistrikterne også om at informere bedre om de muligheder, der allerede eksisterer. Det kan fx være bedre informa-tion om N/T’s ”flextur”, ”flextrafik”, ”go more”, ”delebilsordning” mv. Mulighederne er der mange af. Disse skal måske nytænkes, det prøver vi i hvert fald med den nye landdistriktspolitik, på ærlig vis, at gøre synes jeg.

Med venlig hilsen
Evald Lange Rise