46 Sebber borgere var mødt til generalforsamling i Kulturbrugsen, og de hørte formand Dorthe Thybo Kudsk sige i sin årsberetning:

År 2019 blev kendetegnet ved, at det var året, hvor vi fik de sidste penge søgt hjem til færdiggørelse og renovering af Kulturbrugsen. Det blev også året, hvor flere lokale ildsjæle bød sig til og var primusmotor for nogle initiativer og arrangementer, og hvor Kulturbrugsens funktion ene og alene var at lægge hus til de åbne arrangementer, som de lokale ildsjæle bød ind med. Derfor er 2019 et skelsættende år og en milepæl i Kulturbrugsens hidtidige korte liv: 6 år. Det er skelsættende, fordi vi er færdige med at bygge og dermed færdig med at kigge på de tegninger, som Bjarne Christensen for 4½ år siden tegnede. Året var også skelsættende, fordi vi lige præcis i 2019 fik flere og flere til at tage ejerskab og tage initiativer på egen hånd til at skabe nogle arrangementer til glæde og gavn for byen og for hele området. Det sidste er bestyrelsen så umådelig glad for – det er det, der har været hele tanken bag Kulturbrugsen. Det er seks år siden, vi begyndte, og vi har i løbet af de år samlet et beløb på knap 5 mio. Men pyt med pengene, det er indholdet og dermed aktiviteterne, der tæller – det er det, der skaber livskvalitet og sammenhold og stolthed i vores by.

46 var samlet til generalforsamlingen, og de valgte Erich Borup (t.v.) som mødets dirigent.

Bestyrelsen har gennem året holdt en lang række møder med forskellige initiativtagere og aktivitetsudvalg, der alle er med til at sætte gang i  lokale aktiviteter.

Dorthe Thybo Kudsk og Mette Porsborg genopstillede ikke til bestyrelsen, og i stedet valgtes Lise Marcher og Thomas Asbjørn Thomsen, ligesom Connie Trudslev blev genvalgt. Hidtidige kasserer Lone Haagerup er valgt til ny formand – og bestyrelsen udgøres endvidere af Michelle Klofta.

          Bestyrelsen er af den klare overbevisning, 
          at Kulturbrugsens virke slet ikke er fuldbyrdet 
          endnu, men at vi i fællesskab med medlemmerne
          vil se, at Brugsen bliver en mere og mere naturlig
          del af vores bys virke.

          Dorthe Thybo Kudsk, afgående formand for
          Kulturbrugsen Sebbersund

Blandt de, der takkede Dorthe Thybo Kudsk for hendes indsats som formand gennem opbyggelsen af Kulturbrugsen var Palle Nygaard.