Sebber Husmoderkreds, der tæller 48 medlemmer primært i den tidligere Nibe kommune, har holdt en forsinket generalforsamling.

Da alle forholdsregler skulle overholdes, blev aftenen lidt anderledes end normalt, men bestemt ikke kedelig. Mette og Peter Christensen fra firma CASA JADA, Gunderup, fortalte om deres store passion: Spanien og mere præcist spansk keramik. De fremviste et stort udvalg af deres varer samtidig med, at Mette viste billeder fra og fortalte om fabrikken, som de har besøgt, og hvorfra deres varer kommer. En gammel, traditionel familiefabrik, hvor al behandling af keramikken er håndarbejde. De dejlige, glade farver betog gæsterne i en sådan grad, at der bagefter var livlig spørgen og salg.

Der var stor interesse hos deltagerne for den udstillede keramik.

Netop for at tage højde for corona virussen, havde foreningen gjort sig store anstrengelser med at give plads, spritte af og tallerkenservere aftenens kulinariske ret: spansk tapas med rødvin.

Selve generalforsamlingen bød ikke på overraskelser. Formand Anette Nielsen gennemgik arrangementerne fra det forløbne år: besøg på Aalborg Kloster med spisning i Duus` Vinkælder, undervisning i hjemmelavet julepynt af naturmaterialer, julestue med besøg fra SkinDelight og foredrag om en cykeltur på 12.000 km gennem Sydamerika. Alle med et meget tilfredsstillende besøg.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Der var genvalg til alle i bestyrelsen, der består af formand Anette Nielsen, næstformand Mette Olesen, kasserer Ulla Brandt, sekretær Anna Hansen og scrapbogsfører Carol Ann Knudsen.

Der kom mange gode forslag til arrangementer for det kommende år, og bestyrelsen er allerede gået i gang med arbejdet.