I lørdags blev »Grejbanken« i Sebbersund officielt indviet, og interessen for dette var så stor, at ledelsesudvalget i Grejbanken op mod åbningen blev bekymret for om man kunne overholde forsamlingsforbudet på 100 personer, men en snarrådig sjæl foretog en minutiøs optælling af de fremmødte, og der var såmænd præcis 97 fremmødte - incl.  udvalget selv!

Vejret var sublimt til formålet, så der var aktivitet ved broen og vandkanten fra starten af, - men borgmesteren formåede dog at samle de mange fremmødte til den officielle åbningstale og snor-klipning. - Sebbersund kan noget særligt, og det skal I være stolte af, betonede borgmesteren, som roste gruppen bag initiativet og etableringen af »Grejbanken«, som er noget mange mennesker vil få glæde af fremover.

Efter åbningen var der stor søgning mod vandkanten, hvor SUP og SOT blev taget i anvendelse på skift. En gruppe personer bag »Grejbanken« sørgede for behørig afstand, rengøring af redningsveste og introduktion og kyndig instruktion til hvordan alle kunne afprøve det nye udstyr på sikker vis. Også på vandet var der hele tiden instruktører til at hjælpe folk til at få en god oplevelse. 

Dagen sluttede af med fest i »Kulturbrugsen«, hvor et halvt hundrede fremmødte hyggede sig med mad, musik og snak om dagens vellykkkede åbning af »Grejbanken« i »Limfjordens smørhul« sydvest for Nibe.

Her indvies grejbanken officielt: Borgmesteren er flankeret af Oskar Øland (drengen til venstre med den gule kasket) og Victor Berg Tobberup til højre i billedet. Over 90 gæster overværede åbningen på nært hold.