Politiske partier opstiller i denne tid kandidater til det kommende byrådsvalg. Tidligere har Venstre i Nibe opstillet Torben Froberg Poulsen, og nu har Ole Nør Pedersen, Sebbersund, meldt sig som kandidat.

Ole Nør Pedersens mærkesager er klart børn og unge, hvilket dækker det sociale samt, pasnings- og skoleområdet. – Kultur og fritid har også interesse, og generelt er jeg meget optaget af bureaukrati, - hvordan vi får flest mulige ressourcer ud til de varme hænder, og sikrer, at der ikke skal bruges unødig tid på registreringer, rapportskrivning m.v. Interessen er for hele kommunen, men herfra min verden går, så jeg har selvfølgeligt ekstra fokus på oplandet og i særdeleshed den vestlige del af kommunen, siger han til Nibe Avis.

Ole bor i Sebbersund med Lena, 2 plejebørn og 2 Schnauzer hunde. Han er oprindeligt fra Løgstør, hvor han var medlem af byrådet fra 1998 til 2007. Den sidste periode som socialudvalgsformand, og har ellers siddet i Skole - kulturudvalget, Folkeoplysning, samt Børn og Unge udvalget. Sidst var han opstillet til Regionsrådsvalget i 2013.

Ole er uddannet socialrådgiver og klubpædagog, og er ansat som Børnesagkyndig i Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen). Tidligere har han været rådgiver indenfor børn og familie bl.a i Aalborg Kommune, samt arbejdet i ungdomsklubber både i Løgstør og Aalborg Kommune i næsten 20 år.