Foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK) udnævner hvert år »Årets Landsby«, hvilket skete på foreningens årsmøde tirsdag i Øster Hassing.

Motiveringen, som foreningens formand Leo Helmer læste op ved udnævnelsen lyder sådan:

Årets Landsby 2021

Årets landsby er en landsby, som har været med i kapløbet om Årets Landsby de sidste mange år. Hæderen er dog ikke tidligere tilfaldet Årets Landsby 2021, fordi der altid har været en anden landsby, som det pågældende år, gjorde noget helt ekstraordinært, som fx Øster Hassings nye flotte forsamlingshus i 2020.

Årets Landsby 2021 har gennem mange år markeret sig på en eller anden måde. Med et lille spændende projekt eller ombygning, en speciel formidlingsform, en ungdomsklub eller et vundet slag for bedre fjordvand. Men måske er Årets Landsby 2021 særlige kendetegn det lange seje træk. Mange landsbyer er aktive i nogle år, hvorefter ildsjælene brænder ud eller flytter fra byen. Årets Landsby 2021 har formået at holde skruen i vandet i rigtig mange år, hvilket i sig selv er meget flot, men har også betydet, at der er blevet skabt nogle fantastiske resultater.

Hvis man kort skal fortælle om Sebbersund, kommer man på en vanskelig opgave, for der er meget at fortælle. En lille landsby med 340 indbyggere omgivet af vand på 3 sider - sit eget bjerg - et tidligere vikingehandelssted med kirker og mange hundrede gravsteder – en meget aktiv kulturbrugs, som er meget, meget mere end bare et forsamlingshus - et bådelaug som kæmper for en ren fjord - og en borgerforening, som holder Skt. Hans fest, juletræstænding, julemarked, kræmmermarked - som laver legepladser, og som har udgivet både bog og film - som sammen med sommerhusforeningen og et par private lodsejere administrerer Navet. Et stort og flot sommerhus- og naturområde på ca. 110.000 m2 - vores tids Fedet i Matador. 25 personer, som er hjerteløbere, og sikkert en hel masse mere. 

Sebbersund er i særdeleshed en landsby, som fortjener at blive hædret som Årets Landsby 2021.

–     –     –

På vegne af foreningerne: Sebber Vejlaug - Sebber Bådelaug - Sebber Vandværk - Sebber IF - Vikingebyen Sebbersund - Kulturbrugsen i Sebbersund og Sebbersund Borgerforening udtalte formand for Sebber Borgerforening Hanne Gerges denne tak for udnævnelsen: 

Wow, hvor er vi syv foreninger, der repræsenterer Sebbersund, stolte og glade for at blive kåret til »Årets Landsby 2021«. 

Det bliver så godt at fortælle vores borgere! 

Tak til LAK fordi dens bestyrelse ser og påskønner det frivillige arbejde, der udføres i Sebbersund. - en landsby med ca. 170 husstande- 

Foreningernes mål er, at Sebbersund skal være et godt sted at bo og den skal også være mulighedernes landsby. 

Også en stor tak til LAK for et kæmpe arbejde med at påvirke det politiske liv i AK. I arbejder vedholdende på, at få politikerne til at medtænke og handle på, at alle borgere i AK - herunder AK’ s store landdistrikt - er berettiget til at få del i midlerne til at skabe “ det gode liv”. 

Også en stor tak til Landdistriktsafdelingen i AK for imødekommenhed og hjælp til at gennemføre mange af foreningernes ideer og projekter! 

I er bare undværlige sparringspartnere for os. 

Hermed endnu en gang på vegne af de 7 frivillige foreninger i Sebbersund en stor tak for udnævnelsen.