8. og 9. Klasse har været på lejrtur til London. Tre dage med højt aktivitetsniveau og et møde med forskellige kulturer, sprog og en utrolig spændende historie. Eleverne nåede at besøge mange forskellige attraktioner. Blandt højdepunkterne var London Tower, Naturhistorisk museum, Camden Market, Evening song i Westminster Abbey og ikke mindst musicalen Phantom of the Opera.

Som forberedelse til turen har eleverne arbejdet med at beskrive de forskellige steder, der var indlagt i programmet. Dette udmøntede sig i indspilning af nogle fine podcasts. Når eleverne så stod over for en attraktion i storbyen, kunne de via telefonerne få en grundig indføring i, hvad der ventede. På engelsk naturligvis, fortæller skoleleder Per Svaneborg.

Turen til London er en tilbagevendende begivenhed for udskolingsleverne på Skørbæk-Ejdrup friskole og naturbørnehave. Senere på skoleåret skal hele friskolen på fælles lejrskole med alle160 elever. Her byttes skole med Grænseegnens friskole i Sønderjylland.
– På den måde giver vi vore elever nogle gode oplevelser af, hvad en anden landsdel kan byde på, og samtidigt styrker vi fællesskabet for alle på friskolen, slutter Per Svaneborg.

Der blev også ti til at høre foredrag.