Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening / (DUBAL) har modtaget 3,86 millioner af Nordea-fonden til at starte cirkusklubber op for i Danmark. Nogle af disse penge bliver nu brugt på at starte en cirkusklub på Skørbæk-Ejdrup Friskole og Naturbørnehave. 

Som optakt til det nye tiltag har friskolen og DUBAL gennemført et skoleprojekt, som udmøntede sig i tre cirkusforestillinger. Her deltog alle friskolens 160 elever enten i manegen som artister, eller i en af de mange tekniske funktioner bag manegen, ligesom et rigtigt cirkus har sit eget orkester, som skaber den rette stemning. Det var en noget anderledes dramauge på friskolen, men elever og lærere gik til den, og resultatet som blev vist i manegen var på et meget fint niveau, fortæller skoleleder Per Svaneborg, Skørbæk-Ejdrup Friskole og Naturbørnehave.  

I første omgang henvender cirkusklubben sig til børn fra 3. klasse og opefter. Efter nytår vil 0.-2. Klasse også kunne deltage. Der skal etableres en forening med forældrevalgt bestyrelse.

»Cirkus Sammenhold« bliver en lokalafdeling under DUBAL som stiller instruktører til rådighed.Som medlem af DUBAL kan man deltage i mange forskellige landsdækkende kurser, i festivaler og cirkuslejre for børn og unge. DUBAL er endvidere medlem af et internationalt netværk af cirkusklubber og -skoler.

– Vi ser frem til det kommende samarbejde med Dubal. Friskolens elever kommer fra et stort opland, så de efterhånden mange fritidstilbud på friskolen, sikrer at vore elever også kan mødes udenfor skoletid til aktiviteter som binder dem sammen, siger Per Svaneborg.

»Cirkus sammenhold« er for ALLE børn i lokalområdet som elsker cirkus, og  kunne tænke sig at træne sammen med andre, der har den samme interesse.