Selvom Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave er delvis nedlukket, skulle det ikke forhindre fejring af Friskolens 60-års fødselsdag mandag. 

Fredag d. 14. januar 1961 lukkede kommuneskolen i Ejdrup og tre dage senere åbnede friskolen samme sted. 17 elever mødte op. Der blev hurtigt for trængt i de begrænsede lokaler og elevtallet steg.

Da kommuneskolen i Skørbæk nogle år senere stod til at lukke, var det derfor naturligt at finde et sted midt imellem de to små sogne, hvor en fælles friskole kunne bygges. 

I 1965 blev Skørbæk-Ejdrup Friskole så en realitet og siden er det gået slag i slag: Byggerier, stigende elevtal, og deraf følgende udvidelser. Forældrene startede senere naturbørnehave og med tiden er der udviklet et tæt samarbejde med lokalsamfundet. 

60-års fødselsdagen mandag blev fejret med fælles morgensang, hver for sig, og med masser af flag. Om eftermiddagen  kørte lærerne ud med gaver til alle elever og børnene i naturbørnehaven. Det gav ny energi til den kommende tid med hjemmeundervisning. 

Når vi igen er tilbage i skole, og alle restriktioner bortfalder, holder vi den elevfest vi er blevet snydt for de sidste to forår, fortæller skoleleder Per Svaneborg. – Vi glæder os til igen at være sammen, lyder hans afsluttende bemærkning.